Consumir de manera conscient suposa plantejar-nos les conseqüències de les nostres decisions de consum: com afecta les persones, la comunitat i el medi ambient.

Una de les claus per consumir de manera conscient és comprar amb criteri. Per fer-ho, cal tenir en compte el tipus d’empresa i les característiques del producte o servei. Així, afavorim les iniciatives compromeses amb la societat i el medi ambient. Avui en dia, tenim una gran oferta de productes i serveis que podem comprar seguint criteris ètics i responsables, com ara, l’assegurança.

Una assegurança ètica i solidària es basa en els principis de mutualitat, equitat i transparència. Per mutualitat entenem que l’assegurança sigui un instrument col·lectiu al servei de la comunitat. Per equitat ens referim al fet que l’eina garanteixi que tothom tingui el dret a accedir a una assegurança. Finalment, amb la transparència, proposem una relació entre iguals sense abusos ni clàusules injustes, discriminatòries o ambigües.

Quan adquirim una assegurança ètica, sabem que les companyies asseguradores inverteixen els nostres recursos en projectes de contingut social o ambiental i faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos.

Per tal d’afavorir el consum conscient, des del 2009 existeix el segell EthSi, un distintiu que valora el grau de transparència i bones pràctiques del món assegurador. A través de tres modalitats del segell, l’Observatori de les Finances Ètiques distingeix les companyies asseguradores, els gestors asseguradors i els productes que comercialitzen segons uns criteris basats en la responsabilitat ètica i solidària.

Per avançar cap a un consum conscient, busca companyies, corredories i assegurances amb el segell EthSi!