La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC), en la línia del seu compromís social, ha arribat a un acord amb Arç Cooperativa per a la contractació exclusiva d’assegurances ètiques. Aquesta mesura afecta tant les pòlisses d’assegurança relacionades amb el seu funcionament intern com totes aquelles que contractin les AMPA/AFA a través de la federació.

Amb la decisió de comptar amb Arç com a corredoria d’assegurances, la FaPaC garanteix que tots els productes asseguradors que contracta la federació i totes les seves associades contribueixen al benefici de les persones, la comunitat i el territori.

Tant Arç Cooperativa com les companyies d’assegurances amb qui treballem, hem estat certificades amb el segell EthSI, que reconeix l’adopció de pràctiques de responsabilitat social i mesures de transparència, així com el compromís amb l’economia social i solidària i amb la gestió econòmica mitjançant la banca ètica.

Protecció i seguretat per a les persones voluntàries

Durant la crisi del coronavirus i a través d’Arç Cooperativa, la FaPaC ofereix gratuïtament a les AMPA/AFA la pòlissa d’accidents requerida per a poder fer tasques de voluntariat en el marc de la COVID-19.

Aquesta pòlissa, que serà vàlida fins al 31 d’agost de 2020, dona cobertura legal en cas que qualsevol de les persones associades pateixi un accident durant el desenvolupament de la seva activitat voluntària.

La federació posa també a l’abast la pòlissa de responsabilitat civil, obligatòria per a totes les entitats que fan tasques de voluntariat, i de la qual poden gaudir les AMPA/AFA que estiguin federades a la FaPaC.

A més a més, totes les persones voluntàries tenen a disposició el nou protocol per facilitar el voluntariat durant la crisi de la COVID-19, elaborat per Arç Cooperativa, juntament amb la FCVS i el CAB, i avalat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Compromís social

L’aposta de la FaPaC per les assegurances ètiques és un pas més en el seu compromís per la millora de la societat i per l’economia social i solidària, una economia que posa la vida al centre i contribueix al benefici de totes les persones.