Arç Cooperativa i Som Mobilitat signem un acord d’intercooperació per promoure la pràctica dels valors comuns del cooperativisme en projectes amb capacitat transformadora i de consolidació de l’economia social i solidària.  

Som Mobilitat és una cooperativa de consumidores i usuàries que té l’objectiu d’impulsar accions i projectes orientats a la transformació del model de la mobilitat sobre la base de l’eficiència, la sostenibilitat i la gestió col·lectiva. Des del 2017, Arç Cooperativa i Som Mobilitat hem col·laborat activament en el disseny i gestió de les assegurances dels vehicles elèctrics de la cooperativa de mobilitat sostenible. Ara fem un pas endavant en la intercooperació. 

Un acord d’intercooperació amb tres eixos

El nou pacte entre Arç Cooperativa i Som Mobilitat es basa en tres grans eixos en el marc de la pràctica cooperativa i amb un clar compromís per la transformació: la intercooperació per l’acció sociopolítica, la intercooperació tècnica i la intercooperació econòmica. 

En aquest sentit establim un espai per facilitar l’expressió social de les propostes transformadores de les dues cooperatives. Alhora, aquesta plataforma ha de permetre el desenvolupament de col·laboracions en el marc de l’impuls de l’economia social i solidària. Amb aquests objectius, ambdues cooperatives ens comprometem a promoure els productes i serveis de l’altra entre les persones del nostre entorn. 

Pel que fa a la intercooperació tècnica, Arç Cooperativa ens comprometem a mantenir i millorar la nostra oferta d’assegurances adreçada a Som Mobilitat reforçant el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i la construcció del mercat social. Per tal de fer-ho possible, des d’Arç Cooperativa desenvoluparem una oferta de serveis i productes asseguradors per a les persones i organitzacions vinculades amb Som Mobilitat. Aquesta oferta estarà basada en criteris d’especialització, assegurança ètica i solidària i negociació col·lectiva. Alhora, realitzarem accions formatives vinculades al coneixement i la gestió de programes d’assegurances així com a l’assegurança ètica i el mercat social. 

Per últim, l’eix d’intercooperació econòmica neix amb l’objectiu de compartir els excedents econòmics que es puguin generar gràcies al nou acord. D’aquesta manera anem consolidant les bases materials de l’aposta per la transformació del model en clau de mobilitat sostenible.  

Avancem en l’intercooperació

Des d’Arç Cooperativa celebrem haver arribat a un nou acord amb una cooperativa de consumidores i usuàries que, amb només cinc anys de vida, s’ha convertit en un referent de la mobilitat sostenible a casa nostra. Actualment, Som Mobilitat està formada per gairebé dues mil persones sòcies, 31 vehicles i 32 grups locals. 

L’acord s’emmarca en la nostra estratègia de generació simultània de consum d’assegurances ètiques i solidàries i de reversió de recursos per la consolidació de projectes transformadors. A més a més, intercooperar amb una cooperativa com Som Mobilitat s’inscriu en el nostre compromís mediambiental de teixir acords amb entitats que promouen una conscienciació social cap a la sostenibilitat. 

En definitiva, la signatura suposa un pas endavant en la construcció del mercat social i l’enfortiment de projectes transformadors en el marc del cooperativisme i l’economia social i solidària.