El sector assegurador ètic creix. Aquesta és una de les principals conclusions del Baròmetre de les Finances Ètiques del 2019 que es va presentar, en format virtual, el passat dijous 5 de novembre. La presentació, organitzada per FETS (Finançament Ètic i Solidari), va comptar amb la participació de l’Alfonso Bolado, soci d’Arç Cooperativa, com a representant de la Mesa de Finanzas Éticas de REAS Red de Redes.

El Baròmetre de les Finances Ètiques és un informe que realitza l’Observatori de les Finances Ètiques. Es tracta d’una radiografia anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a l’Estat espanyol que es publica ininterrompudament des del 2007. En l’actual edició, s’han analitzat les dades de dotze entitats bancàries i parabancàries i deu entitats del sector assegurador durant l’any 2019.

Pots consultar l’informe en format digital en aquest enllaç.

El sector assegurador ètic i solidari en creixement

L’Observatori ha analitzat les dades de les corredories i entitats asseguradores certificades amb el segell EthSI. Aquest és un distintiu “de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques” que duu a terme el sector assegurador.

El Baròmetre reflecteix la tendència a l’alça de la mediació asseguradora ètica i solidària, és a dir, aquelles entitats amb valors ètics que fan d’intermediàries entre els clients i les companyies o entitats asseguradores. En aquest sentit, les corredories d’assegurances i mutualitats ètiques – com Arç Cooperativa – vam gestionar, en total, un volum superior a 14,4 milions d’euros en primes intermediades i més de 23.000 pòlisses.

La prima és com s’anomena al preu de l’assegurança que paga la persona o entitat prenedora a canvi de la cobertura del risc que li proporciona l’entitat asseguradora. Per la seva banda, una pòlissa és el document que detalla les característiques del contracte de l’assegurança i moltes vegades es  pot utilitzar com un sinònim d’assegurança.

Aquestes xifres recollides al Baròmetre són notablement superiors a les del 2018, quan les corredories ètiques havíem gestionat un volum aproximat de 12 milions d’euros en primes intermediades i al voltant de 20.000 pòlisses.

Pel que fa a les entitats i companyies asseguradores certificades, la tendència també és molt favorable. L’any 2019 van tenir un volum total de primes de 1.628.765.990 €, el que suposa un 2,5% del volum total de les primes del sector assegurador espanyol. Aquestes xifres reflecteixen un important increment comparat amb les de l’any anterior, amb un augment de més 990 milions d’euros en primes i una pujada de més de l’1,5% del percentatge total de primes de tot el mercat assegurador.

En aquesta línia, les entitats asseguradores acreditades amb el segell EthSI van tramitar més de 4 milions de pòlisses, xifra que suposa un increment de 2,6 milions de pòlisses respecte a l’any anterior

Per últim, les inversions realitzades per les entitats asseguradores ètiques i solidàries també han augmentat significativament. Dels 1.630 milions d’euros del 2018, es va passar a gairebé 3.000 milions d’euros d’inversió el 2019.

L’estalvi i els préstecs en creixement més moderat

“Estem tocant sostre? Són suficients les estratègies de promoció i desenvolupament del mercat social per alimentar un sistema integral de finances ètiques sostenible?” Aquestes són preguntes que formulava l’Alfonso Bolado durant la presentació del Baròmetre. I és que el sector bancari i parabancari ètic manté un increment més moderat i pot mostrar símptomes d’una certa desacceleració.

En aquest sentit, l’estalvi gestionat per les entitats financeres ètiques segueix superant els 2.245 milions d’euros amb un creixement de l’1,56% respecte a l’any anterior. Per la seva banda, els préstecs també van augmentar lleugerament un 0,99% fins a arribar a un màxim històric de 1.488 milions d’euros de crèdit.

El Baròmetre també mostra la baixa morositat de les finances ètiques amb una taxa de tan sols l’1,84 % quan en el sector financer convencional aquesta se situa gairebé al 5 %. Això es pot explicar per l’aposta de les finances ètiques per activitats de l’economia real no especulatives.

En resum, l’informe demostra que “les finances ètiques ja són una alternativa real, una alternativa consolidada” tal com defensava en Sergi Salabert, representant de l’Observatori de les Finances Ètiques, durant la presentació. L’Observatori també destaca la importància de les finances ètiques per “la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu.” Alhora, resulta rellevant observar com en moments de dificultat econòmica com l’actual és quan més crèdit han atorgat les entitats de finances ètiques.

L’acte va comptar amb una taula rodona moderada per la periodista Brenda Chávez. Hi van participar altres representants de les principals entitats bancàries i parabancàries de l’Estat com Oikocredit Euskadi, Fiare Banca Ética, Triodos Bank, Coop57 i FEBEA. Es preveu fer  una segona presentació amb persones representants del món assegurador.

Pots recuperar la presentació del Baròmetre en el vídeo que trobaràs a continuació: