• Arç Cooperativa donem suport a la carta impulsada per RedEFES a favor d’una educació econòmica més crítica, plural i ètica.
  • El manifest és la resposta a la petició de la CNMV, el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a ampliar els continguts de l’educació financera en el pròxim currículum escolar.

Juliol de 2021

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital han enviat al Ministeri d’Educació i Formació Professional una proposta per a ampliar els continguts d’educació financera en el disseny del pròxim currículum escolar, que serà incorporat en els Reglaments de desenvolupament de la Llei orgànica 3/2020 per la qual es modifica la Llei orgànica d’Educació.

Aquesta demanda està alineada amb l’enfocament plantejat en el “Pla d’Educació Financera 2018-2021” fruit del conveni de col·laboració signat l’octubre de 2017 entre el Banc d’Espanya i la CNMV. Aquest pla segueix les mateixes línies que els anteriors i pretén donar continuïtat al desenvolupament de l’estratègia estatal d’educació financera amb l’objectiu de millorar la cultura financera de la població. Els Plans anteriors han creat una marca “Finances per a tots”, havent consolidat el “Dia de l’Educació Financera” (primer dilluns d’octubre) i la “Setmana de l’Educació Financera”, desenvolupant així una estratègia de comunicació digitalitzada amb la finalitat d’arribar a segments amplis de la població.

Està previst que el Pla d’Educació Financera es renovi i comptem amb el Pla d’Educació Financera 2022-2025. El 7 de setembre de 2020 el Ministeri d’Educació i Formació Professional, el Banc d’Espanya i la CNMV van renovar el seu conveni de col·laboració per a l’impuls de l’educació financera en el sistema educatiu, un dels principals projectes del Pla d’Educació Financera. A més, el 25 de gener de 2021 el Ministeri de Consum, la CNMV i el Banc d’Espanya també van subscriure un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla d’Educació Financera.

Paral·lelament, el passat 19 de gener va entrar en vigor la nova Llei Educativa LOMLOE  (3/2020) en la qual s’apliquen modificacions en el currículum, l’organització i objectius dels ensenyaments per a l’educació primària, secundària i formació professional.

I el 26 d’abril de 2021 hem conegut una proposta enviada per la CNMV, el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital al Ministeri d’Educació i Formació Professional, per a ampliar els continguts d’educació financera en el disseny del pròxim currículum escolar, que serà incorporat en els Reglaments de desenvolupament de la nova LOMLOE.

La proposta demana “afavorir una adequada capacitació dels ciutadans per a adoptar les seves decisions financeres en un entorn cada vegada més complex i dinàmic”, així com incorporar per a l’alumnat d’educació primària competències com ara “Comprendre el paper que els diners juga en les nostres vides” o “Gestionar adequadament els diners”. I d’altra banda, per a l’educació secundària, proposen desenvolupar competències com “Planificar i utilitzar els ingressos i altres recursos a curt i llarg termini per a millorar el benestar financer”, “Gestionar els riscos financers” o “Conèixer i comprendre l’entorn financer”, entre altres.

Per tot això, diverses organitzacions i xarxes de l’Estat espanyol i globals que treballem en l’educació econòmica transformadora i compartim una visió crítica sobre el sistema financer i econòmic, i una actitud compromesa i activa pel foment de les finances ètiques i solidàries, volem manifestar la nostra gran preocupació pel model d’educació financera instaurat i la nostra posició respecte a la petició plantejada per la CNMV, el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com continuar reivindicant el nostre posicionament general enfront del Pla d’Educació Financera promogut per aquestes mateixes entitats.

L’original d’aquest d’aquesta carta el pots consultar en aquest enllaç de la pàgina web de RedEFES, Xarxa per l’Educació en les Finances Ètiques i Solidàries.

Des d’Arç Cooperativa et convidem a adherir-te al manifest.