A Arç Cooperativa volem situar les persones, les comunitats i els ecosistemes al centre. Per això, hem construït una organització que avança cap a la sostenibilitat social i ambiental. A més a més, hem pres la ferma decisió de ser una organització transparent amb la nostra base de clients, persones sòcies, entitats proveïdores i comunitats de les quals formem part. Per aquests motius, publiquem, un any més, la nostra memòria de sostenibilitat en format digital.

Publicant  la memòria del 2020 fem un pas més per adoptar els criteris i l’estructura del Balanç Social, l’eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les entitats de l’economia social i solidària (ESS) que impulsa la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES). Des d’Arç Cooperativa creiem que el Balanç Social és un instrument clau en l’articulació de l’ESS i la construcció del Mercat Social.

Per això, hem ampliat fins a sis els eixos de la nostra memòria de sostenibilitat: la cooperativa, l’eix econòmic i la distribució d’excedents, l’equitat i la democràcia, la sostenibilitat ambiental, el compromís social i la cooperació i la qualitat laboral i professional. La memòria recull, de manera gràfica i resumida, les principals fites d’Arç Cooperativa en cada un d’aquestes categories. A més a més, també incorpora un enllaç al nostre Balanç Social de la campanya 2021.

Us animem a visitar, llegir i compartir la nostra memòria de sostenibilitat 2020. Volem que conegueu millor els nostres valors i principis i com els transformem en fets: treballant per construir una organització democràtica i paritària que aposta per la intercooperació, el mercat social i la sostenibilitat ambiental amb l’objectiu transformar la societat. I és que treballem cada dia per construir condicions perquè totes les persones puguin viure vides que valguin la pena ser viscudes.