• Els portals de contractació d’assegurances faciliten la tasca de gestió a les entitats.
  • El nou portal per a les colles associades a l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya millora les prestacions de l’anterior: més informació i usabilitat més intuïtiva.

L’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya avança en la millora dels serveis que ofereix a les seves colles. Després de la primera creació de l’aplicatiu de gestió d’assegurances en col·laboració amb Arç Cooperativa, ha promogut una actualització que permet a les colles associades gestionar d’una forma encara més àgil les assegurances. Aquesta optimització ja està en ple funcionament des de mitjans d’octubre.

Des del portal es poden gestionar 4 tipus d’assegurances:

  • Assegurança de responsabilitat civil.
  • Assegurança de responsabilitat de les persones membres de la junta.
  • Assegurança d’accidents personals de les persones portadores.
  • Assegurança de transport de gegants, capgrossos i altres figures.

Aquesta actualització millora les prestacions del portal inicial, sobretot pel que fa a informació i usabilitat, i facilita al màxim la contractació i el seguiment de les pòlisses. Alguns exemples de les novetats implantades són la descàrrega de certificats o la possibilitat de demanar noves pòlisses. Així, les colles geganteres tenen al seu abast una eina personalitzada que fa més àgil la gestió de les assegurances obligatòries pel bon funcionament de les seves activitats associatives.

Arç Cooperativa amb la cultura popular

Des d’Arç Cooperativa seguim apostant per teixir aliances amb el món associatiu i de la cultura popular catalana. Creiem que la unió entre economia social i solidària, cooperativisme i aquest món local és molt estratègica pels valors que impulsa i promou. Com sempre, moltes gràcies per la vostra confiança!

Fotografia: Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya