• Hem arribat a un acord d’intercooperació amb La Dinamo Fundació amb l’objectiu de promoure assegurances ètiques i solidàries entre els projectes d’habitatge cooperatiu desenvolupats per la fundació
  • Previ a la signatura del conveni, Arç Cooperativa ja donàvem serveis a una gran majoria dels projectes d’habitatge cooperatiu promoguts per La Dinamo com La Morada, La Titaranya, Sotrac, Raval, entre d’altres

La finalitat del conveni de col·laboració signat entre les dues entitats és la de millorar l’oferta asseguradora per als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús promoguts per La Dinamo fomentant l’assegurança gestionada amb criteris ètics i solidaris. A més a més, la col·laboració assenta les bases i ajuda a consolidar el model d’habitatge mitjançant la generació de recursos autònoms a través de la contractació d’assegurances. Aquests recursos permetran augmentar els fons de solidaritat dels projectes d’habitatge cooperatiu, promoure el model arreu del territori, finançar més projectes i enfortir la base social.

L’acord també ens permetrà que puguem posar a disposició dels diferents agents que participen en un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús la nostra experiència i especialització en la gestió de programes d’assegurances en cada una de les fases.

conveni la dinamo arç

La nostra aposta per la transformació

Arç Cooperativa som un projecte socio-empresarial amb 40 anys de trajectòria i des dels nostres inicis ens hem caracteritzat per promoure la transformació. Tenim com a objectiu impulsar i construir el mercat social a través, entre d’altres, de la intercooperació.

És per això que treballem braç a braç amb entitats i col·lectius transformadors per fer que l’assegurança sigui una eina de solidaritat generadora autònoma de recursos. Amb aquest conveni es reafirma el nostre compromís amb el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i en l‘enfortiment del mercat social

Aquesta aposta estratègica també es materialitza amb l’ús que fem de la nostra capacitat financera. En els últims anys hem adquirit títols participatius de diferents projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús arreu del territori.

La Dinamo impulsa l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

A La Dinamo porten des de 2016 treballant per l’extensió i consolidació de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús tant en l’àmbit tècnic com econòmic a Catalunya. Són també una entitat Promotora Social d’Habitatge que aposta per mobilitzar sòl i propietats privades per guanyar terreny a l’especulació, així com millorar l’assequibilitat del model a través de més polítiques públiques. Actualment, a Catalunya hi ha més de 40 projectes d’habitatge en promoció i convivència amb un total de 800 habitatges.