Un any més, hem tornat a fer efectives aportacions econòmiques a diferents entitats, organitzacions i xarxes de l’economia social i solidària (ESS) i l’associacionisme. Les contribucions d’enguany s’enfilen fins als 85.000€, una xifra que suposa un augment de 10.000 € respecte a les de l’any anterior. 

El conjunt d’aportacions, que corresponen a l’exercici de l’any 2022, ha estat possible gràcies una estratègia compartida amb diferents agents. Aquest full de ruta es basa en la intercooperació i la construcció del mercat social al servei de la transformació social, cultural i ambiental. 

La intercooperació al servei de transformació 

Arç Cooperativa som agents de canvi per construir un futur més just, equitatiu, democràtic i solidari. Volem continuar contribuint a consolidar una societat que tingui més present la cura de les persones, les comunitats, els ecosistemes i el planeta. Aquesta voluntat transformadora és part estructural dels valors cooperatius que marquen el rumb de la nostra activitat socioeconòmica. 

Com a entitat de l’economia solidària practiquem la cooperació com la manera natural de relacionar-nos amb altres entitats. Ens enxarxem amb altres organitzacions i participem de manera activa en iniciatives democràtiques i solidàries per tal de construir, de manera col·lectiva, una societat basada en unes relacions justes, transparents i respectuoses. Aquesta forma de relacionar-nos i els acords als quals arribem permeten que experiències solidàries siguin capaces de generar processos de transformació que reverteixin les estructures que generen desigualtat i exclusió. 

Generació de recursos per a entitats compromeses 

Durant les nostres quatre dècades de trajectòria, hem traçat una seixantena d’acords d’intercooperació amb entitats, organitzacions, federacions i xarxes de l’ESS i l’associacionisme. Són projectes diversos que comparteixen un compromís amb l’entorn, articulen fórmules més democràtiques i participatives i cerquen canvis estructurals per avançar cap a la transformació. 

Els acords d’intercooperació es basen, entre altres punts, en la generació de recursos econòmics autònoms per a aquestes entitats i moviments a través de la nostra activitat socioeconòmica, la gestió asseguradora. A través de la contractació de les assegurances que necessiten per cobrir les seves necessitats, les organitzacions són capaces de generar aquests recursos propis. 

És en aquest context que Arç Cooperativa fem efectiu els retorns econòmics corresponent als recursos generats. Així, iniciatives compromeses amb el territori, participatives, democràtiques i que treballen per construir una societat més justa i solidària disposen de més autonomia econòmica per continuar desenvolupant les seves activitats i els seus projectes. 

En paral·lel, mantenim des de fa anys una política de patrocinis amb iniciatives transformadores perquè tinguin més capacitat financera per desenvolupar els seus projectes. 

Una estratègia que impulsa el mercat social i l’assegurança ètica 

Aquesta estratègia d’intercooperació i de generació de recursos ens permet ser un agent actiu en la construcció i consolidació del mercat social. Si oferim eines perquè altres entitats de l’economia solidària i organitzacions amb voluntat transformadora guanyin autonomia econòmica, estem potenciant futurs intercanvis i fluxos econòmics que es duran a terme dins del circuit econòmic basat en els principis de la democràcia, la transparència i el compromís social i ambiental. 

En segon lloc, aquesta estratègia també cerca el foment i el creixement de l’assegurança ètica i solidària. Fem difusió activa de l’assegurança gestionada amb criteris ètics com un vehicle de transformació, solidaritat i cohesió social emmarcat dins de les finances ètiques. Així, les entitats i organitzacions amb qui intercooperem tenen al seu abast més eines per practicar el consum conscient. D’aquesta manera, facilitem instruments per avançar cap a un futur on satisfer de manera equitativa els interessos de les persones i els col·lectius tenint cura del planeta.