Les comunitats energètiques ja tenen al seu abast la primera assegurança de responsabilitat civil dissenyada específicament tenint en compte les seves característiques. Arç Cooperativa hem dissenyat el producte a partir de la nostra trajectòria i experiència en l’economia social i solidària (ESS), el cooperativisme i l’energia renovable.

L’assegurança compta amb l’aval d’Unión Renovables, entitat de l’ESS que agrupa 23 cooperatives d’arreu de l’Estat, l’activitat principal de les quals és la comercialització i, en alguns casos, la distribució d’energia. La gran majoria d’aquestes cooperatives també despleguen altres activitats no menors que complementen, en la mesura que es pugui, la part no regulada de la cadena del sector elèctric. Aquestes activitats van des de la producció fins al consum d’energia procedent de fonts renovables, sempre a partir de criteris de consum responsable.

Unión Renovables, sigui per si mateixa o a través de les seves cooperatives sòcies, impulsa, facilita i dona suport a la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, sota les seves premisses i valors. En aquest marc neix la necessitat de disposar d’una assegurança que ofereixi seguretat jurídica i econòmica a qualsevol comunitat i entitat autoorganitzada per al consum d’energia procedent de fonts renovables amb un impacte social, mediambiental i econòmic respectuós.

Característiques de l’assegurança

El producte cobreix aquelles indemnitzacions i costos legals per possibles danys materials, personals i perjudicis que les comunitats energètiques puguin causar tant a terceres persones com a persones treballadores durant el desenvolupament de les seves activitats.

Les activitats assegurades abracen des de la promoció, la propietat i l’explotació d’instal·lacions generadores d’energia fotovoltaica fins a la gestió d’excedents, passant per la instal·lació i la gestió de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. També cobreix altres activitats de tipus social i de sensibilització que puguin realitzar aquestes entitats o cooperatives.

El preu de l’assegurança i els seus increments també tenen en compte les característiques de les comunitats energètiques. Així, aquelles entitats en fase embrionària, sense instal·lacions o amb instal·lacions inferiors a 100 kW, poden contractar el producte a un preu més assequible. A més, s’ha tingut en consideració l’escalabilitat d’aquests projectes, proporcionant increments per l’ampliació de l’energia total de la comunitat en dos trams diferents.

Pots llegir el dossier sencer de l’assegurança de responsabilitat civil i la seva fitxa de producte.

Avantatges per a les comunitats energètiques, beneficis per a totes

Gràcies a aquest nou producte, les comunitats energètiques poden contractar una assegurança que cobreixi les seves obligacions asseguradores amb unes cobertures, límits i preus adequats a la seva naturalesa, característiques i grandària. En tractar-se d’una figura relativament nova, les comunitats energètiques havien de contractar productes asseguradors dissenyats per altres figures més tradicionals com ara entitats comercialitzadores o productores d’energia renovable.

A més a més, podem oferir l’assegurança a preus cooperatius i amb característiques específiques, ja que les comunitats energètiques s’adhereixen a una assegurança col·lectiva, titularitat d’Unión Renovables, entitat de referència dins del sector amb cooperatives que agrupen a més de 150.000 persones sòcies.

Des d’Arç Cooperativa defensem que dissenyar i oferir un producte específic per a les comunitats energètiques suposa donar suport a aquestes iniciatives des de la nostra activitat econòmica, perquè permet a les comunitats reduir costos i contractar l’assegurança que realment necessiten.

Entenem les comunitats energètiques com una aposta social, col·lectiva i horitzontal per a avançar cap a l’abandó dels combustibles fòssils, revertir la pobresa econòmica i impulsar una economia més local i justa. Són projectes transformadors que volem secundar des de la nostra activitat socioeconòmica i la nostra experiència.