Article publicat originalment a Me Cambio (El Salto)

Quan comprem generem un impacte que pot ser més o menys positiu per a les persones, les comunitats i el medi-ambient. Analitzem algunes pistes per garantir un impacte positiu dels nostres diners i el nostre consum.

Augment de la temperatura del planeta, conflictes armats, crisis migratòries, escassetat de recursos, extracció de combustibles fòssils, malbaratament alimentari, pobresa o desigualtat de gènere… La xarxa i els mitjans de comunicació ens recorden diàriament les conseqüències de la crisi social i ecològica a la qual fem front com humanitat. Davant d’aquesta allau d’informació, és normal sentir-se aclaparada i pensar que tenim poca capacitat d’influència en les decisions que, molt sovint, es prenen a despatxos llunyans.

Ara bé, totes tenim un gran poder quan consumim. Com defensa el col·lectiu Carro de Combate, “consumir és un acte polític, ja que amb les nostres compres diàries donem suport a les empreses que n’estan al darrere.” Quan comprem (o millor encara, quan no consumim o ho fem de forma conscient) generem un impacte que pot ser més o menys positiu per a les persones, les comunitats i el medi-ambient. Reflexionar sobre quina targeta de crèdit utilitzem quan paguem, com es cultiven els aliments que mengem o en quines condicions treballen les persones que fabriquen la nostra roba, i aplicar canvis en els nostres hàbits de consum pot tenir conseqüències molt diferents per al medi-ambient i la societat.

Els segells, eines per escollir de manera conscient

Però portar a la pràctica un consum més conscient (o responsable o crític) quan comprem béns i serveis no sempre és fàcil. El poc temps i energia que ens queda després de llargues jornades laborals a la feina i a casa no faciliten parar i reflexionar de manera crítica davant de cada un dels productes que necessitem per a la nostra vida quotidiana.

Un exemple d’eines fàcils de comprendre i amb un ampli recorregut són les certificacions de comerç just. Segells com FairtradeSímbolo de Pequeños ProductoresNaturland FairFaír for Life o World Fair Trade Organization permeten a les consumidores escollir un producte amb la garantia que les persones han treballat sota criteris de justícia social i sostenibilitat econòmica i ambiental. A més a més, ens brinden la seguretat que la relació comercial internacional entre les consumidores, les treballadores i les empreses està basada en el diàleg, la transparència i el respecte.

A partir de les característiques dels sistemes de certificació del moviment del comerç just, l’Observatori de les Finances Ètiques va crear el segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) fa més de quinze anys. L’objectiu era identificar uns estàndards i indicadors auditables per una comissió de control independent que permeti traduir els principis de transparència, responsabilitat i respecte pel territori, i les inversions amb un impacte social i ambiental positiu dins del sector assegurador. D’aquesta manera, es va buscar facilitar la pràctica del consum conscient a l’hora de contractar una assegurança a través de la creació d’un logotip fàcilment identificable.

El segell EthSI, una eina contra l’opacitat de les assegurances

Per què és important que existeixi un segell com EthSI? Mentre que moltes estem familiaritzades amb les males pràctiques de les entitats bancàries com les participacions preferents, les hipoteques subprime o l’acumulació de pisos buits procedents de desnonaments, les assegurances són probablement el sector més opac i desconegut del sistema financer.

Malgrat estar fora del focus mediàtic, s’estima que la facturació del sector assegurador a l’Estat espanyol representa més del 10% del producte interior brut. En altres paraules, “el sector assegurador espanyol factura més que els vint països més pobres de l’Àfrica”, com recull en Gerardo Santos a El negoci de les assegurances: l’ombra i l’ètica.

Els beneficis milionaris de les asseguradores provenen molt sovint de la inversió. Només a l’Estat espanyol el sector va superar els 300.000 milions d’euros en inversions. Moltes vegades, aquesta inversió cerca la màxima rendibilitat, el que porta les companyies a fixar-se en negocis poc ètics. El 2020, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau va demostrar que 24 asseguradores que operen dins l’estat espanyol estan vinculades amb la indústria de les armes.

A més a més, les companyies asseguradores, com gestores de risc, són les responsables de donar cobertura a projectes d’extracció de carbó, petroli i gas sense les quals la seva activitat seria impracticable. La campanya internacional Insurance Our Future assenyala aquestes males praxis i insta a les principals companyies asseguradores a deixar de gestionar i donar cobertura als alts riscos associats a l’extracció de combustibles fòssils.

EthSI i les bones pràctiques de l’assegurança ètica

Des de fa anys, el Baròmetre de les Finances Ètiques recopila algunes de les bones pràctiques del sector assegurador ètic. Per posar només alguns exemples, a les corredories d’assegurances ètiques acreditades amb el segell EthSI, el 55% dels càrrecs directius estan ocupats per dones, en comparació amb el 30% de les entitats convencionals. Pel que fa a la igualtat salarial a les corredories ètiques, la diferència entre els sous més alts i més baixos de les plantilles se situa per sota d’1 sobre 4 de mitjana.

En termes d’inversió, les entitats acreditades amb la certificació EthSI han incorporat criteris ètics de control. En lloc de finançar empreses armamentistes, vinculades als combustibles fòssils o als jocs d’atzar, han de demostrar que les seves inversions repercuteixen positivament a les persones, les comunitats i el territori. La inversió amb aquest criteri va superar els 3.000 milions d’euros el 2022. A més a més, el 70% de les entitats registrades consumeixes tota la seva energia de fonts d’origen renovable.

En resum, el segell EthSI és una eina que ens permet conèixer el grau de transparència i bones pràctiques de les corredories, les mutualitats i les companyies d’assegurances. D’aquesta manera, les consumidores podem adquirir l’assegurança que s’ajusti millor als nostres valors. Així, quan escollim una assegurança amb una entitat certificada, contribuïm a revertir l’especulació financera, frenar la indústria armamentista, promoure els valors de l’economia social i solidària i recuperar la funció social de l’assegurança.