• El Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries és un informe que fa una radiografia anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a tot l’Estat.
  • Les dades presentades per l’Observatori de les Finances Ètiques mostren que les primes del sector assegurador ètic van superar els 1.220 milions d’euros l’any 2022.

El passat dimecres 25 d’octubre va tenir lloc la presentació pública del Baròmetre de les Finances Ètiques 2023 al Col·legi d’Economistes de Catalunya. L’estudi presenta l’evolució del sector bancari, parabancari i assegurador ètic i solidari a l’Estat espanyol. Les noves dades de l’informe, que publica anualment l‘Observatori de les Finances Ètiques i Finançament Ètic i Solidari (FETS), presenten una consolidació de les finances ètiques en el conjunt de l’Estat amb un nou màxim històric de 1.924 milions d’euros en préstec a projectes transformadors i socials.

L’estudi també mostra com l’estalvi recollit per les entitats financeres ètiques s’ha multiplicat gairebé per 20 des del 2008 arribat a superar els 2.590 milions d’euros. Alhora, el total de persones i entitats que operen amb les finances ètiques se situa per sobre les 186.000 usuàries. Aquestes xifres, lleugerament inferiors a les de l’any anterior, s’expliquen per la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la covid-19 que ha obligat moltes famílies a reduir el seu estalvi.

Les assegurances ètiques, una pota clau de les finances ètiques

Un any més, el Baròmetre recull les dades del sector assegurador ètic, és a dir, de les entitats, companyies i corredories acreditades amb el segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). Aquesta certificació, que atorga l’Observatori, valora el comportament ètic pel que fa a inversions, la responsabilitat social, la transparència i el foment de la sostenibilitat social i ambiental.

Les dades de l’estudi presentades per Sergi Salavert, coordinador de l’Observatori, assenyalen com les entitats acreditades amb el segell van gestionar el 2022 un volum de primes de més de 1.200 milions d’euros, l’1,8% del volum total de primes a l’Estat espanyol. Alhora, el total d’inversions realitzades des del sector assegurador ètic es va aproximar als 2.030 milions d’euros. Aquestes inversions estan controlades per les entitats asseguradores amb la supervisió de l’Observatori. D’aquesta manera, s’estableixen mesures per evitar invertir en empreses armamentístiques, vinculades a combustibles fòssils o jocs d’atzar.

Pel que fa a la mediació d’assegurances, com és el cas d’Arç Cooperativa, el Baròmetre mostra un creixement del volum de primes intermediades, que arriba fins als 18 milions d’euros, i de les pòlisses gestionades per corredories certificades, que sumen més de 27.000.

Històries que transformen vides i comunitats

Durant la presentació, la coordinadora de FETS, Nina González, ha destacat l’eina historias.fets un web que presenta un mapatge de les iniciatives que han rebut finançament ètic. Per a González no només és important “posar cares i conèixer les històries que fan possible la transformació social, també és fonamental fer visible que una altra manera de fer economia és possible.”

Per al president de REAS Red de Redes i soci d’Arç Cooperativa, Alfonso B. Bolado, les finances ètiques “garanteixen que cap membre de la societat es quedi enrere”. “Des del punt de vista de l’economia solidària, el sistema de finances ètiques completa el cercle virtuós que defineix el circuit econòmic de l’economia solidària i del mercat social”, afirma Bolado.

I és que les finances ètiques són el mecanisme que ofereix una sèrie d’eines financeres als projectes transformadors amb l’objectiu de reduir les desigualtats, al servei d’una economia real no especulativa, social i ambientalment sostenible i implicats en el procés de transició ecosocial.

L’acte va comptar amb les intervencions de Jordi Via, president de FETS i soci fundador d’Arç Cooperativa, i Esther Vidal, directora de Serveis d’Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.