Arç Corredoria d’Assegurançes, SCCL

Casp 43, 08010 Barcelona
08010 Barcelona
arccoop@arc.coop

93 423 46 02

Facebook @projectearc
Twitter @arc_coop

Nom (*)

Correu electrònic (*)

Assumpte

Missatge

Accepto la Política de Privacitat
Accepto que les meves dades personals puguin ser utilitzades perquè m'envieu informació comercial

Defensa de la persona assegurada

En compliment de la normativa vigent, Arç Cooperativa disposem d’un servei que atén les queixes i reclamacions sobre els interessos i drets legalment reconeguts dels usuaris i usuàries.

Aquest servei ha de resoldre queixes i reclamacions en un termini no superior a dos mesos. Esgotada aquesta via, us podeu adreçar a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

  • Reglament del servei d’atenció al client.
  • Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.
  • Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
Queixes i reclamacions