L’augment del cost de la vida i el seu impacte en les assegurances

Les crisis ecològica, econòmica i social conseqüència del sistema capitalista ens ha portat a un augment de preus generalitzat que ha acabat afectant el sector assegurador Arç Cooperativa, en el nostre paper de mediadores entre persones, organitzacions i empreses i les entitats asseguradores, volem explicar quin impacte té l'augment del cost de la vida al [...]