• Les crisis ecològica, econòmica i social conseqüència del sistema capitalista ens ha portat a un augment de preus generalitzat que ha acabat afectant el sector assegurador
  • Arç Cooperativa, en el nostre paper de mediadores entre persones, organitzacions i empreses i les entitats asseguradores, volem explicar quin impacte té l’augment del cost de la vida al preu de les assegurances

Els últims anys hem viscut un encariment del cost de la vida que ha tingut un gran impacte a les classes treballadores. L’Índex de Preus de Consum (IPC) anual amb data de febrer de 2023 era un 6% superior al de l’any anterior (1). Aquest increment dels preus afecta gairebé tots els sectors d’activitat i la gran majoria de productes i serveis.

De fet, hi ha productes concrets que han tingut increments molt per sobre d’aquesta xifra. La llum i el gas, per exemple, van arribar a un 52% d’augment interanual l’agost del 2022 i la benzina va superar el 25% d’increment el juny del mateix any (1).

A més a més, el preu de béns i serveis estretament lligats al sector assegurador com és el cas de reparacions de la llar s’enfilen fins a un 7,9% d’augment interanual amb data de febrer del 2023 (1).

Alhora, altres serveis com els tallers i l’assistència en carretera han augmentat els preus per poder assumir l’increment de les matèries primeres i els carburants.

Com impacta al preu de l’assegurança

Aquest augment generalitzat de preus ha acabat afectant també al sector assegurador, ja que el preu de les reparacions s’ha incrementat, ja sigui per la benzina, la llum o les matèries primeres utilitzades.

Alhora, la conjunció de crisis afecta directament al nombre d’accidents que cobreixen les asseguradores. L’augment de preus i l’empobriment de la vida ha suposat una disminució de les compres i menys despeses en manteniment. Això ens porta a un parc d’automòbils i unes instal·lacions més envellides que són més propenses a patir sinistres.

Malgrat que moltes entitats i companyies asseguradores estan assumint una part de la pujada de preus perquè l’impacte a les persones, organitzacions i empreses sigui el mínim possible, l’increment dels preus s’està reflectint en el preu de renovació de les assegurances.

L’assegurança com a eina col·lectiva de suport mutu

Des d’Arç Cooperativa reivindiquem el paper de l’assegurança com una eina comunitària a disposició de les classes populars per poder fer front a grans despeses econòmiques en moments de dificultat.

El nostre paper com a corredoria és vetllar perquè la nostra base de clients tingui les millors cobertures, garanties i serveis adaptats a les seves necessitats i a preus assequibles.

I és justament en aquesta conjuntura quan defensem que és més important que mai consolidar un ecosistema financer de gestió democràtica com a eina de cohesió comunitària. D’aquesta manera, podrem bastir instruments per avançar cap a una democratització de l’economia i una transició ecosocial al servei de les persones.

Referències

1. Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios al Consumo (IPC). Tasas anuales. Data de consulta: 12 d’abril de 2023

Fotografia de Mikhail Nilov a Pexels