L’ONU crea un Fòrum per la Transició de l’Assegurança a Net Zero

A finals d'abril d'aquest 2024, el Programa de l'ONU per al Medi-Ambient va anunciar la creació del Forum for Insurance Transition for Net Zero (FIT). Es tracta d'una nova aliança internacional del sector assegurador per avançar cap a un model de zero emissions. El fòrum està format per 19 companyies asseguradores i reasseguradores, de les [...]