L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) defineix les cooperatives com a “associacions autònomes de persones unides voluntàriament per fer front a les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes permitjà d’una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Aquestes cooperatives es basen en els valors d’autoajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. (…) Els membres de les cooperatives creuen en una sèrie de valors ètics com l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres“. Aquests són els principis que una cooperativa, en teoria, hauria de compartir i sobre els quals hauria de basar el seu funcionament. De totes maneres, avui dia se senten moltes crítiques a la mala praxi de grans cooperatives i s’evidencia que, per exemple, Fagor o Caixa Laboral, en algun moment van perdre el nord dels valors cooperatius i socials.

Per no caure en les urpes del mercat capitalista s’ha de créixer amb cap i gradualment, ser pacients i mai oblidar la missió ni la visió original de l’entitat. Moltes cooperatives cauen en l’ambició del model capitalista i obliden les seves arrels; s’ha de ser humil, honrat i creure en el projecte d’una manera sostenible. Exemples d’aquests comportaments són la cooperativa Fiare Banca Ètica, que no pretén créixer inadequadament en la captació d’actiu sinó mobilitzar a la ciutadania que aposta per un altre model de banca i de societat, o La Fageda, que en honor de conservar l’essència del projecte rebutgen la idea de servir els seus iogurts fos del mercat català.

Paral·lelament a les mesures exposades, és recomanable controlar l’eficàcia social i el comportament ètic de la cooperativa mitjançant procediments d’auditoria social periòdics. D’aquesta manera l’organització pot saber tant els seus punts forts com els seus punts febles i manques respecte als resultats socials i solidaris, permetent-los fer millores on sigui necessari, monitorizar els resultats i adonar d’ells a totes les persones compromeses amb l’activitat.

Les cooperatives han estat un dels sectors menys castigats per la crisi i són el principal motor de l’Economia Social i Solidària en aquest país; és per això que s’ha de caminar amb peus de plom, procurar seguir una bona conducta, no voler córrer i fer les coses ben para no desideologizar l’entitat i per poder contribuir al canvi social cap a un sistema econòmic alternatiu més humanitzat. Tenir una missió i una visió clara, uns valors que tots els socis sentin i un model de negoci basat en l’ètica, la col·laboració, la companyonia, la humilitat i la democràcia són els pilars d’una bona gestió, però això ha de ser una lluita diària per no perdre el rumb.

Si voleu seguir llegint aquest article, podreu trobar-ne l’original publicat aquí, escrit per Àngel Teixidó Esteve, de la Universitat del País Basc.