La Xarxa d’Economia Social avança un primer tast de l’informe sobre l’estat del mercat social català, repassant els indicadors agregats de balanç social i Pam a Pam del 2015. Es presentarà a la Fesc2016, els dies 21, 22 i 23 d’octubre. 

Aquesta és la segona edició d’aquest informe, que és l’evolució dels informes agregats de balanç social que es venien fent des de l’any 2007. L’elaboració de l’informe en si mateix –més enllà de l’impacte dels resultats- és molt important, ja que serveix d’excusa per a què la feina d’una bona quantitat de gent quedi recollida i sistematitzada, la puguem analitzar i puguem parar-nos a pensar en el camí que estem fent i com l’estem fent. Un agraïment d’entrada, doncs, per a totes les organitzacions i persones que han fet el balanç social, que estan impulsant xarxes locals i sectorials, que s’ha incorporat al Pam a Pam, i que han fet l’esforç de parar-se a descriure el que estan fent.

Els indicadors agregats de balanç social i Pam a Pam volen respondre a algunes d’aquestes preguntes:

Quin és el perfil mig d’una organització de l’ESS quant a generació d’ocupació, facturació i base social implicada?
Quin és el grau de participació i mobilització de la base social i laboral a les 105 organitzacions que han fet el balanç social?
Com entenen la igualtat de gènere les diferents organitzacions de l’ESS?
Quin és el grau de benestar laboral expressat pels 818 treballadors i treballadores que han elaborat les enquestes de qualitat laboral de balanç social?
Com puntuen la qualitat dels productes i serveis les prop de 500 empreses i persones clientes o usuàries que han fet les enquestes d’avaluació?
Quin és el volum de diners dipositats en finances ètiques i dedicats a compres d’empreses proveïdores de dins del mateix mercat social?

A més de respondre aquestes preguntes, les aportacions de les diferents xarxes locals de la XES (Terrassa, Sabadell, Barcelonès Nord, Baix Llobregat, Sant Andreu del Palomar, Sants, Sant Cugat), expliquen què han estat fent l’últim any i quin és el seu full de ruta. Compta també amb les aportacions de les tres xarxes sectorials (la XAREC, FETS i la xarxa de monedes socials de Catalunya).

Podreu saber més sobre aquest informe al web de la XES