Durant el primer semestre d’enguany, s’han registrat 86 cooperatives a Catalunya. D’aquestes, 42 es van acollir a la possibilitat de fer-ho comptant només amb dos socis. Aquesta reforma en la llei de cooperatives ha possibilitat l’increment en un 56% de les constitucions cooperatives a territori català.

El canvi en la legislació baixava el mínim de socis, de tres a dos, per tal d’afavorir aquest model econòmic. En aquest article a El Diari del Treball, s’exposen les xifres de l’increment a Catalunya. Al mateix temps, en els darrers anys ha augmentat l’ocupació en les cooperatives de treball catalanes. L’any 2015 es van incorporar unes 2.000 persones més al mercat laboral, quelcom que mostraria una recuperació en el sector cooperativista, després de la crisi econòmica i dels estralls que va causar.

Durant l’estiu, les cooperatives de la Xarxa d’Economia Social de Catalunya han presentat els seus balanços socials. Més de 105 organitzacions han mostrat el seu cor, reivindicant i mostrant a qui hi estigui interessat el seu funcionament intern i la trajectòria externa. En total, 72 van optar per fer el Balanç Social complet. A Arç Cooperativa també el vam presentar, en un exercici de transparència i de confiança en el model cooperatiu. 

Dades com l’increment del registre de cooperatives o l’augment d’organitzacions que fan el balanç social resulten molt positives per l’Economia Social i Solidària, que sembla trobar-se en ple creixement, tant a casa nostra com a fora de les nostres fronteres.