Les companyies asseguradores acreditades amb el segell europeu d’assegurança ètica tenen un volum de negoci que ratlla els 800 milions d’euros. A l’Estat, són tres les companyies del sector assegurador que compten amb el segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance): DKV, que genera un volum de primes de 691 milions; Atlantis, amb 91,5 milions de primes, i Previsora General, amb 16,4 milions de primes. Pel que fa a corredories d’assegurances, a l’Estat en trobem cinc que ofereixen productes asseguradors certificats com a ètics i solidaris.

A Catalunya, la corredoria d’assegurances Arç ha superat els cinc milions de volum de negoci i ha augmentat la facturació un 16% respecte a l’exercici anterior. Així, la xifra total de pòlisses gestionades per aquest projecte cooperatiu amb més de tres dècades d’història ja supera les 10.000, i la quantitat de persones cobertes pel model d’assegurança ètica i solidària que promou s’eleva a 190.000. La tendència d’Arç respon a la del conjunt de l’assegurança ètica que, tot i ser minoritària dins del sector assegurador, és una alternativa consolidada a les assegurances convencionals.

Assegurança ètica, una pota més del sistema de finances ètiques

“L’assegurança és part del sistema financer i té en comú amb la banca el fet que la inversió és la seva principal font de beneficis; per això, no podem ignorar quin ús fa del diner el sistema assegurador”, remarca Alfonso Bolado, soci d’Arç. La mutualitat, que entén l’assegurança com un instrument comunitari; l’equitat, que parteix de la idea que totes les persones hem de tenir els mateixos drets en relació amb aquesta forma de finançament, i la transparència, que emana del contracte com a relació entre iguals, són els tres fonaments de l’assegurança ètica. “Volem recuperar el sentit original de l’assegurança com a experiència comunitària, com a vehicle de solidaritat i de cohesió social”, sintetitza Bolado.

Un segell innovador a Europa

El segell EthSI certifica l’adopció de pràctiques de responsabilitat social i d’inversió èticament orientada, socialment responsable, així com altres comportaments ètics de les organitzacions, com la vinculació a l’economia solidària o ser usuària de la banca ètica. El segell ha de renovar-se anualment, amb l’objectiu d’aportar transparència al sector assegurador i facilitar a les persones usuàries una eina per escollir el producte que més s’ajusti als seus valors. Els criteris d’aquest segell es dirigeixen tant als productes com a les gestores i companyies asseguradores, que han d’estar registrades i avaluades per l’Observatori de les Finances Ètiques.

Arç cooperativa és la primera mediadora d’assegurances d’Europa registrada per a la gestió de l’assegurança ètica i solidària amb el màxim nivell de registre. “L’assegurança ètica és molt més incipient que la banca ètica perquè bona part de la ciutadania no la identifica amb el sistema financer”, destaca Bolado. “Estem intentant consolidar un sistema integral de finances ètiques, que les indústries del sector financer estiguin a l’abast de les realitats i possibilitats de l’economia solidària. De la mateixa manera que necessitem banca ètica, necessitem una assegurança que es regeixi pels mateixos criteris”, conclou.