Arç obté la renovació del segell EthSI en les seves assegurances ètiques

Un any més, Arç Cooperativa ha obtingut el segell Ethical and Solidarity Based Insurance (EthSI), certifica la sostenibilitat social i ambiental de les pràctiques de la cooperativa. Aquest segell s’atorga anualment i valora els aspectes relacionats amb el comportament de l’organització, com ara la responsabilitat social, la inversió socialment responsable, el mutualisme, la transparència, el vincle amb l’economia social, etc.

El segell EthSI posa en valor aquests criteris, per reivindicar un mercat assegurador basat en el principis de la finança ètica: la solidaritat, la justícia i el servei a les persones i les comunitats.

Companyies i corredories que aposten per l’ètica asseguradora

Entre les companyies asseguradores amb les quals treballa Arç Cooperativa es troben Atlantis, DKV, Previsora general i la darrera incorporació, afegida enguany, Mútuacat, que ofereixen productes acreditats com a assegurances ètiques i solidàries. Però de cara a l’any 2017 s’espera la incorporació de noves companyies i corredories que comperteixen els valors del segell EthSI.

El 40% del volum de les pòlisses gestionades per Arç Cooperativa tenen el segell EthSI; això representa que el 80% de les persones assegurades ho estan amb un producte certificat d’assegurança ètica. L’esperança i la previsió de futur és que ben aviat més productes i companyies apostin per l’assegurança ètica, adoptant els criteris de mutualisme, transparència, gestió i inversió social que engloba el segell.

Sergi Salabert, de FETS, explica que pel curs 2016-2016 l’objectiu és donar més difusió al segell EthSI i ser més proactius, de manera que es treballi per anar a buscar les companyies que tinguin un perfil que encaixi amb aquest segell. “El Comitè certifica independentment, cada any, que es compleixen els requisits. També fa un acompanyament per garantir-ho, ja que si hi ha aspectes a millorar, es fan propostes d’objectius a assolir que després es fiscalitzen”, explica Salabert. “Sabem que les organitzacions que avui en dia compten amb l’EthSI hi creuen fermament i volem ajudar-les a avançar, revisant amb elles els aspectes millorables”. 

EthSI: un segell per un consum responsable

Arç Cooperativa promou un consum d’assegurances crític per part d’una ciutadania conscient i responsable. La construcció d’alternatives en el món de la finança ètica -on projectes com CAES en aliança amb Seryes són cabdals, posa a l’abast de les consumidores noves eines de consum responsable.

La pedagogia en el sector de les assegurances, tant per no adquirir productes innecessaris com per generar capacitat crítica a l’hora de destriar quines necessitats cal cobrir, poden ajudar a les consumidores a tenir més autonomia i coneixement en el sector de les finances ètiques. Per Salabert, “la banca ètica és molt més coneguda que no pas les assegurances ètiques. El món assegurador és dels últims que es consideren com una opció de consum alternatiu. Les persones que ho fan és per un gran compromís amb els valors que recull el segell EthSI”, afirma.