Acord de cooperació entre Arç Coperativa i Coop57 per garantir unes finances ètiques

 

Aquest acord té per objectiu oferir un producte financer específic per al finançament de les primes d’assegurances que les entitats sòcies de Coop57 contractin amb Arç Cooperativa.