Des d’Arç també fem REAS! 

Des de la XES ens sumem a la campanya de cohesió per explicar-vos què és i qui formem part de Reas Red, la xarxa estatal de l’economia social i solidària. Com a part de la seva estructura confederada, treballem en tres àmbits d’actuació: incidència política, enfortiment del treball en xarxa i consolidació d’eines comunes.

economia solidaria a l'estat espanyol, auditoria social 2016

REAS, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, és una associació confederal composta per divuit xarxes (catorze territorials i quatre sectorials) que agrupen a 545 entitats i empreses. Això suposa la participació de més de 38.000 persones -8.500 d’aquestes, contractades- i 379 milions d’euros d’ingressos anuals. 

Es configura com a moviment social i econòmic. Social, perquè es troba en aliança amb altres moviments socials, culturals i ecològics per a denunciar, resistir i construir un altre model de desenvolupament, més just, participatiu, humà, solidari i sostenible. Econòmic, perquè incorpora els principis de l’economia solidària a totes les nostres relacions econòmiques (producció, consum, finances i distribució).

Aquesta ESS que propugna REAS vol ser alternativa radical i global al model de relacions capitalista, basat en el lucre i l’acaparament, incompatibles amb la sostenibilitat de la vida, la justícia social i els drets humans universals. 

A Catalunya, la XES forma part de REAS i, de retruc, totes les cooperatives i organitzacions que composem la Xarxa d’Economia Solidària també en formem part. Des de territori català hem proposat catorze mesures per a impulsar l’ESS als municipis i fer una reflexió sobre la necessitat d’una incidència política com a estratègia territorial. L’Ajuntament de Barcelona ha liderat activament la promoció de l’ESS, en particular.

Des d’Arç Cooperativa impulsem un dels pilars de l’economia social solidària: les finances ètiques, a través de les assegurances ètiques. Garantir que l’ESS es basa en una banca ètica permet als projectes que en formem part ser coherents amb els nostres valors. Ens permet tirar endavant projectes que amplien les opcions de consum responsable i la nostra capacitat d’incidència en les decisions quotidianes. Com és escollir un subministrador d’electricitat cooperatiu i solidari, comprar cistelles de verdures ecològiques o decidir que les pòlisses que contractem siguin ètiques i comptin amb el segell EthSI.

16422400_1341757669227963_6757548364506256848_o

Us animem a conèixer el projecte de REAS en profunditat seguint aquest enllaç