L’autogestió i la participació de les persones sòcies sostenen el nostre model d’organització 

En una cooperativa, l’autogestió és valor i és mètode i la participació és una pràctica diària que es visualitza amb tota la seva potència durant l’assemblea. D’aquí el seu valor simbòlic: l’assemblea és un espai de decisió formal, però sobretot és un ritual, una litúrgia laica on ens expliquem la dimensió del projecte, ens reconeixem com a membres d’aquesta petita comunitat i on aprenem a entendre el sentit de la nostra opció.

La primera setmana de febrer vam dur a terme la primera Assemblea General de persones sòcies d’enguany. El dia 7 vam reunir-nos l’equip de sòcies treballadores per a valorar plegades el pla de gestió de l’any 2017 i aprovar-lo.

Hem tancat l’exercici 2016 constatant un increment continuat dels indicadors empresarials: creixement del 10% en volum de facturació i prop de 3.000 noves pòlisses. La consolidació d’Arç Cooperativa com a referent en el sector exigeix orientar la nostra estratègia cap a:

  • Una nova estratègia comunicativa vinculada al nostre ecosistema, centrada en la generació de relat al voltant de les finances ètiques, el mercat social i l’economia social solidària.
  • Un nou plantejament organitzatiu més potent que, basat en els principis d’autogestió i participació, integri tota la cadena de valor. Ens proposem seguir clarament orientats a donar resposta a les persones i col·lectius que confien en nosaltres.

Durant l’any 2017 Arç Cooperativa seguirà desenvolupant productes i serveis per al mig centenar de col·lectius del món associatiu i l’economia social amb qui col·laborem. Aquest conjunt d’acords, que representen una aportació superior als 60.000 € anuals, ens permeten desenvolupar productes i serveis especialment adreçats a les necessitats del sector de l’economia social i del teixit associatiu en el conjunt de l’estat.

Autogestió, valors cooperatius i intercooperació

Fem nostres els valors del cooperativisme, d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Creiem, així mateix, en els valors ètics de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres i per l’entorn. També considerem centrals els principis de la intercooperació a través de la compra col·lectiva d’assegurances. Més d’una seixantena de col·lectius del món associatiu i l’economia social i solidària han establert acords de col·laboració amb nosaltres. Volem seguir creixent, millorant i aprenent a partir de l’assemblea!