Arç i la Direcció de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural han impulsat la creació del Mapa d’Assegurances per a activitats culturals i associatives

Arran de la xerrada sobre “responsabilitats directives i assegurances de l’activitat associativa”, celebrada en el marc de la fira Mediterrània de l’octubre de l’any passat, la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat va encarregar a Arç Cooperativa l’elaboració d’un mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives. Amb aquest document, les entitats del sector cultural podran conèixer amb detall quines pòlisses han de contractar en funció de la legislació actual.

El mapa, (consultable en format pdf), defineix les normatives que inclouen obligacions pel que fa a la contractació d’assegurances,explica de forma clara i rigorosa la resposta asseguradora a les normatives vigents i les millor solucions per cada cas. També ofereix un ventall de situacions reals que permeten a les entitats i als agents públics visualitzar la seva realitat segons unes variables molt pràctiques i senzilles. Finalment, vol orientar les entitats sobre altres assegurances no obligatòries que poden ser del seu interès.

Els autors d’aquest document de consulta són Javier Gómez, soci d’Arç i Oriol  Cendra, tècnic del Departament. Han treballat amb l’objectiu d’elaborar una eina útil, senzilla i viva, que pugui adaptar-se als canvis.

La Direcció General ha encarregat aquesta tasca a Arç Cooperativa per la seva trajectòria especialitzada en la gestió de programes d’assegurances per a la cultura popular. La voluntat és que aquest nou mapa esdevingui una eina de consulta clau per a les entitats, federacions, coordinadores, gestors i agents públics vinculats amb la cultura del nostre país.