Els darrers mesos hem signat diversos convenis nous amb col·lectius vinculats a la cultura popular i a la creació musical. Entre ells, destaquem la Federación Aragonesa de Sociedades Musicales y Escuelas de Música Amateur i la Federació de Dimonis, Diables i Besties de Foc de les Illes Balears.

Aquests acords s’emmarquen en el desevolupament estratègic d’Arç a Catalunya com a gestor de programes d’assegurances per a les entitats de la cultura popular. Demostren la possibilitat de reproduir aquestes aliances en altres espais del territori espanyol.

Les signants dels nous convenis

La Federación Aragonesa de Sociedades Musicales y Escuelas de Música Amateur ha escollit Arç Cooperativa com a corredoria de la seva pòlissa de responsabilitat civil per a juntes directives i també de les pòlisses de responsabilitat civil de l’activitat i accidents per a les persones associades. Aquesta federació neix l’any 1993, amb l’assemblea fundacional el 19 de desembre a Sariñena. Actualment, compta amb més de 40 societats afiliades.

La Federació de Dimonis, Diables i Besties de Foc de les Illes Balears, ha arribat a un acord per oferir el seu programa d’assegurances de foc per les colles associades. Aquest programa ha estan desenvolupat a Catalunya amb la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i la Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, i ofereix assegurances de responsabilitat civil i accidents adaptades a la ITC-18, inclosa en Reial Decret 989/2015.

Va ser creada al 2008 per membres de diferents colles del foc a Mallorca, amb la voluntat d’agrupar-se en un front comú, i a dia d’avui agrupa 25 colles. Neixia per atendre la proliferació de noves colles i l’auge que en els darrers anys tenien els correfocs dins l’àmbit de les festes i fires dels pobles de les Balears. Amb la Federació es volia unir les tres vessants del món del foc: dimonis, diables i bèsties.