Hem elaborat la memòria social de sostenibilitat de l’any 2016 a través de l’eina del Balanç Social. Amb la nostra activitat socio-empresarial volem fer de l’assegurança una eina de solidaritat: útil per les persones i les comunitats, generadora de riquesa socioeconòmica i transformadora de la realitat política i econòmica.

Per això, fem nostres els valors de l’economia social i solidària, els posem a la pràctica i en fem valoració anual. D’aquesta manera, podem identificar els nostres punts forts i febles, de cara a millorar el nostre projecte. Les millores que hem dut a terme durant el darrer exercici són:

  • Disseny i implementació de la nova estratègia comunicativa basada en el nou portal web, en la generació de continguts originals i en la dinamització de xarxes socials
  • Millora dels portals de contractació online i increment significatiu de la contractació automatitzada
  • Diversificació de sectors on som referents amb la signatura de nous acords significatius
  • Consolidació de la tendència positiva del compte de resultats i reestructuració del balanç per encarar les necessitats financeres d’una fase de creixement
  • Reactivació de les dinàmiques d’intercooperació i participació en les nostres xarxes de referència (XES, ECOS, FCTC i CAES)

Tot i això, encara tenim molt de camí per avançar i aquests són els àmbits en què volem treballar:

  • Construcció d’una visió col·lectiva i de dinàmiques de pensament estratègic orientades a millorar la participació de les sòcies, la governança i la gestió cooperativa
  • Millorar els mecanismes de previsió social de les persones sòcies
  • Desenvolupar noves eines de distribució online
  • Avançar de manera significativa en la distribució exclusiva de companyies EthSI

La consolidació de la tendència positiva del compte de resultats i reestructuració del balanç per encarar les necessitats financeres d’una fase de creixement és la fita més destacable de l’exercici 2016 pel que fa a funcionament econòmic.

Ben aviat estarà disponible en línia la nostra memòria social, per tal que pugueu consultar-la en profunditat. Un curs més us agraïm la confiança i l’empenta que ens doneu per seguir endavant amb aquest projecte de transformació social des de les finances i assegurances ètiques.