El Servei de Desenvolupament Empresarial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP), l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), ha encarregat una sessió formativa a ARÇ Cooperativa amb el títol “De la gestió del risc a l’assegurança” amb la voluntat de donar resposta a diverses qüestions dels àmbits de la cultura professional que afecten el tema de les assegurances. Aquesta formació es farà el 27 de setembre, de 10h a 14h, a l’Arts Santa Mònica (Barcelona).

Aquest són els objectius principals amb els quals ARÇ ha desenvolupat els continguts de la sessió:

 • Fer comprensible la lògica i el sentit de les assegurances i del seu paper com a instruments per a la consolidació i la continuïtat dels projectes culturals
 • Consolidar els conceptes bàsics de l’assegurança de cara a la seva contractació i ús conscients
 • Resoldre dubtes i falsos mites al voltant de l’assegurança

Per Arç es tracta d’una oportunitat d’eixamplar el seu àmbit d’actuació amb el món de la cultura, que fins ara se centraven en els col·lectius de cultura popular amateur de Catalunya.

PROGRAMA

1.     La gestió de riscos: prevenció, retenció i assegurança

 • L’assegurança: una eina social
 • Els principis de l’assegurança
 • El mercat assegurador
 • Mutualisme i assegurança ètica

2.     Introducció a la tècnica asseguradora

 • Asseguradors, prenedors, beneficiaris i assegurats
 • La indemnització: límits i franquícies
 • Les cobertures i les exclusions
 • El contracte d’assegurança

3.     El risc i la resposta asseguradora

 • Danys personals: accidents, vida, subsidis
 • Responsabilitats i patrimoni: responsabilitat civil i professional (tallers, cursos, via publica, locals de tercers, etc.)
 • Altres: danys materials, suspensió d’espectacles, transports, assistència, etc.

4.     Normativa

 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Altres

5.     Dubtes i preguntes: casos concrets i exemples en l’àmbit de les arts escèniques

Formadors

Javier Gómez i Alfonso B. Bolado, consultors i socis dArç Cooperativa, corredoria d’assegurances especialitzada en els sectors de l’economia social, el món associatiu i la gestió cultural.