Som una de les entitats que forma part de “Viure de l’aire”, el primer projecte comunitari d’energia eòlica a Catalunya. Participar en el projecte “Viure de l’aire” és una conseqüència natural de les línies estratègiques per les quals apostem des d’Arç Cooperativa. Fa més de 30 anys que dissenyem i gestionem programes d’assegurança per a projectes i instal·lacions de generació d’energia de font renovable. Aquesta vocació neix del compromís amb la transformació del model energètic i s’orienta a millorar les condicions de sostenibilitat futura del nostre planeta.

El seu objectiu principal és instal·lar un aerogenerador de propietat compartida, que permeti generar electricitat neta i verda, tot fent possible la solidaritat entre les persones que viuen a zones urbanes i les que viuen a zones rurals. Un objectiu addicional és fer possible que les persones i/o famílies puguin manifestar que l’energia que utilitzen en la seva vida quotidiana és verda i neta, generada en l’emplaçament on hi ha instal·lat l’aerogenerador.

L’emplaçament escollit és dins el terme municipal de Pujalt (Alta Anoia, Barcelona), per les bones condicions eòliques, d’accés i de connexió a la xarxa de mitjana tensió. L’aerogenerador escollit és el model Enercon E-103 EP2, una màquina eòlica de 2.350 kW especialment dissenyada per donar un alt rendiment en zones de vents baixos.

Hi pot participar qualsevol persona física, família o entitat sense ànim de lucre, amb l’aportació econòmica que correspongui per disposar del nombre de participacions que decideixi. El projecte també està obert a la participació de petites empreses que vulguin contribuir a la democratització dels sistemes energètics.

 

La inversió mínima per poder participar en el projecte serà la necessària per generar 1.000 kWh/any d’electricitat neta i verda. A partir d’aquesta inversió mínima, es podran fer inversions superiors, sempre amb quantitats que siguin múltiples sencers de la inversió mínima. La inversió que cada persona i/o família vulgui fer es pot calcular a partir del seu nivell d’utilització actual d’energia elèctrica, energia tèrmica i energia per a desplaçaments motoritzats.