El sector assegurador s’ha convertit en un actor important dins la societat. L’any 2017 les entitats asseguradores de l’estat espanyol van fer inversions per un import superior a 290.000 milions d’euros alhora que donaven cobertura a més de 50 milions d’incidències anuals. Per aquests motius, és imprescindible que les entitats asseguradores, els mediadors d’assegurances i aquells productes que ofereixin, incorporin valors ètics i solidaris per fer de l’assegurança, un mecanisme de protecció i transformació social. L’Observatori, coordinat per FETS, vol mostrar algunes experiències internacionals vinculades a les assegurances ètiques, així com fer visibles aquelles entitats que operen al nostre país i que aposten per una assegurança ètica i solidària.

PROGRAMA

9h Presentació institucional a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona
9.15h Sistema de finances ètiques i el Segell EthSI
10h Experiències internacionals vinculades d’assegurances ètiques

11.30h Pausa – café

12h Rol de mutualitats i companyies asseguradores en l’impuls de les assegurances ètiques i solidàries
13.15h La distribució i els reptes de futur de les corredories d’assegurances
14h Clausura

OBJECTIUS

 • Mostrar la situació i experiències estatals i internacionals de les assegurances ètiques
 • Plantejar els reptes de futur de les assegurances ètiques
 • Reforçar i ampliar el sector assegurador ètic

A QUI S’ADREÇA

 • Entitats certificades pel segell EthSI
 • Companyies asseguradores
 • Corredories
 • Federació mutualitats
 • Organitzacions de l’economia social i solidària
 • Organitzacions del tercer sector
 • Entitats de finances ètiques
 • Xarxa de municipis

ORGANITZADORS

L’Observatori de les Finances Ètiques es dedica a l’observació, l’anàlisi i a l’elaboració d’estudis de caràcter puntual y periòdic, sobre la realitat i impacte de les finances ètiques a l’àmbit socioeconòmic estatal, desenvolupant eines entre les quals es troba el segell EthSI.

ETHSI és un segell d’àmbit europeu que des de l’any 2009 valora la qualitat de la gestió que fan les mutualitats, companyies asseguradores i els mediadors d’assegurances, avaluant el seu comportament dins de l’organització, en relació amb la societat així com en els productes que ofereixen.

INSCRIPCIONS

Per assistir al primer Fòrum Internacional de les Assegurances Ètiques és necessària la inscripció prèvia. Pots fer-ho des d’aquí