És molt emocionant veure i viure com s’engeguen els projectes de l’Economia Social i Solidària. Hi ha un cas recent molt especial: és el de Viure de l’aire del cel, un molí eòlic per generar energies renovables. Som una de les organitzacions que forma part d’aquesta iniciativa. 

Recentment s’ha celebrat la festa d’inauguració del molí eòlic “Viure de l’aire del cel”. Aquest està situat a Pujalt, província de Barcelona; podeu veure’n la ubicació exacta en aquest enllaç. És el primer aerogenerador de propietat compartida de l’Estat espanyol.

En formen part més d’una vintena d’entitats i col·lectius, entre elles el nostre col·lectiu, Arç Cooperativa. Des de la nostra cooperativa treballem per promoure l’ús de les energies renovables i sostenibles, per tal de fer un consum energètic responsable i tan respectuós com sigui possible amb el medi ambient.

El projecte va començar l’any 2009, amb la constitució d’Eolpop S.L. per tirar endavant les primeres tasques: cerca d’un emplaçament adient, encàrrec del disseny, signatures d’acords amb propietaris del terreny triat i amb l’ajuntament corresponent, escollir model d’aerogenerador, etc. Per trobar la ubicació idònia calia tenir presents uns requisits imprescindibles: bon vent, fàcil accés i proximitat a la xarxa elèctrica de mitjana tensió.

Gairebé deu anys més tard, el molí és una realitat i s’alça imponent envoltat de camps. El passat 17 de març del 2018 va entrar en funcionament, un cop superat el termini de proves. Gràcies a aquest aerogenerador de propietat compartida, les persones participants compensen les seves emissions de CO2 i l’energia bruta que s’utilitza diàriament.

És un projecte innovador i pioner a Catalunya i a la península Ibèrica, però que comença a tenir volada a diversos països de la Unió Europea. Viure de l’aire no és un bolet: hi ha desenes d’exemples de molins cooperatius arreu del món. Se’n poden trobar propostes i casos en funcionament a Austràlia, el Regne Unit, Bèlgica, els Estats Units d’Amèrica, Canadà, Dinamarca, França i Nova Zelanda.

Pel que fa a la vida útil d’aquest tipus de maquinària, està previst que tingui una durada mínima de 20 anys. Però si el manteniment es fa continuat, aquest horitzó d’ús pot augmentar. La majoria de molins instal·lats arreu de Catalunya, de tecnologia més antiga, fa més de vint anys que funcionen i segueixen en perfecte estat.