El dia internacional de les cooperatives és el 7 de juliol, conegut com a CoopsDay. Es tracta d’una celebració anual que vol festejar el moviment cooperatiu. Va començar l’any 1923 i des d’aleshores cada primer dissabte de juliol les cooperatives tenim una cita imperdible. 

Enguany el tema principal d’aquesta celebració, triat per la International Co-operative Alliance, és “consum i producció de bèns i serveis sostenibles”. D’aquí sorgeix el lema, “societats sostenibles a través de la cooperació”. Les societats sostenibles són aquelles que tenen presents i protegeixen els límits mediambientals, socials i econòmics del creixement. És a dir, aquelles que no promouen el miratge del creixement infinit a qualsevol cost, sinó que assumeix que tenim uns recursos limitats a la nostra disposició i que estem vorejant la línia de topall pel que fa a capacitat del nostre planeta. Tant per l’impacte a la natura amb l’actual ritme d’explotació i d’extracció de recursos, com en el model de producció de bèns de primera necessitat (aliments, roba, etc.), el capitalisme ha travessat diverses línies vermelles.

Les cooperatives, amb els seus valors i principis, i amb les estructures internes de governança, tenen la sostenibilitat en el centre del seu funcionament. Es diferencien respecte a altres models econòmics en el fet que no exploten el planeta a costa del seu benestar, sinó que busquen mantenir un equilibri que respecti els cicles naturals, que abandoni els recursos finits (com són les fonts d’energies fòssils) i que sigui conscient dels impactes que causa per tal de revertir-los. D’altra banda, aposten per una banca responsable que no alimenti el globus del capitalisme financer o de negocis criminals com el de la compra-venda d’armes, coneguda com la banca armada. D’aquí sorgeixen també les assegurances ètiques, que volen retornar al model del mutualisme i del suport mutu equitatiu. 

L’Organització de les Nacions Unides destaca que el model obert de membresia de les cooperatives premet un accés més universal a la creació de riquesa i contribueix a combatre la pobresa. Les persones cooperativistes contribueixen equitativament als projectes i tenen un accés democràtic en els processos de decisions. A més, en ser centrades en les persones i no en el capital o la generació de beneficis, no perpetuen ni acceleren la concentració de riquesa, sinó que la distribueixen d’una forma més justa.

Alhora, com la gran majoria de cooperatives estan basades en la comunitat, la proximitat i l’escala local, estan compromeses amb el desenvolupament sostenible dels veïnats on conviuen. Aquest desenvolupament pot ser ambiental, social i econòmic, posant per davant el benestar col·lectiu. Aquest compromís es pot veure en el suport a les iniciatives locals, en les decisions per compartir recursos, i amb processos de presa de decisions que tenen present i donen veu a les comunitats.

Tot i aquest focus en la comunitat local, les cooperatives també aspiren a oferir beneficis del seu model econòmic i social a escala global. Per això, el moviment cooperativista considera que la globalització actual ha d’estar regida per un seguit de valors ètics i solidaris que previnguin els efectes perjudicials d’aquesta. És a dir, que combati la inequitat, la pobresa i la insostenibilitat amb què ha vingut acompanyada la globalització en moltes ocasions.

 Us animem a celebrar el CoopsDay el pròxim 7 de juliol i a impulsar el cooperativisme per cuidar el present i protegir el futur. Ho podeu fer donant suport a les cooperatives de tota mena que teniu a la vora, apostant per desenvolupar el vostre projecte de l’economia social i solidària, o descobrint-li aquest món del mercat social a una persona que encara no en sigui part.