El Museu d’Història de Catalunya acull fins al febrer del 2019 una exposició on es fa seguiment del passat, present i futur del cooperativisme al territori català. L’exposició, sota el títol “Catalunya, terra cooperativa”, vol retre homenatge a milers de famílies treballadores que van fer front a les necessitats comunes mitjançant el suport mutu i l’autoorganització. 

Com expliquen a la pàgina web de l’exposició, el Museu d’Història de Catalunya vol fer accessible al públic general la història cooperativista catalana. Catalunya sempre ha estat un territori fèrtil per a les pràctiques autogestionades i de cooperació social. En particular, els segles XX i XIX són mostra de com van sorgir centenars de projectes regits pels valors de la solidaritat, que volien fer fron a la carestia quotidiana amb què es trobaven milers de famílies. Així, Catalunya és una terra de cooperatives, sindicats, mútues, escoles i ateneus, que van nèixer al camp, a la costa i a les zones urbanes. Aquest teixit profundament ric va crear una institucionalitat obrera amb entitat pròpia, extraordinàriament plural, que va permetre la resolució material col·lectiva de tota mena de necessitats per fer possible la vida. 

En el present, la Catalunya cooperativa té el paraigua de l’Economia Social i Solidària, hereva directa d’aquesta tradició cooperativista, que està construint nous horitzons populars i de comunitats. Aquestes pràctiques centenàries, lluny d’esgotar-se, han aconseguit indagar noves i velles fórmules organitzatives per fer un camí transformador i transicional envers una societat més equitativa, mediambientalment sostenible i responsable, amb més justícia.  L’exposició té diversos àmbits temàtics: des d’explicar els inicis de l’economia popular, passant per parlar de les cooperatives de consum, treball, agràries, pescadores, d’habitatge, d’educació… I també de mutualisme, amb l’eix de l’assegurança col·lectiva i el suport mutu.

Del mutualisme en som hereves les cooperatives que promovem les assegurances ètiques i solidàries, que busquen promoure una banca responsable i un consum conscient, que posi per davant el benestar comunitari enfront del guany individual. El 1896 es va constituir a Barcelona una federació de societats de mutualitat, socors mutu o germandats, anomenada Unió i Defensa de Monts de Pietat de la Província de Barcelona i rodalia. El 1901 comptava amb més de cent mutualitats, vora 25.000 persones associades. Al cap de quinze anys, ja n’eren 726 mutualitats i tenien més de 177.000 persones associades. Els subsidis cobrien les despeses ocasionades per la malaltia: metge, medicaments, intervencions i baixa laboral, segons la regulació de cada entitat. Amb aquest llegat tan rellevant, seguim apostant per fer més àmplia i accessible l’assegurança ètica.