Comencem a fer valoració del 2018 ara que s’acosten les darreres setmanes de l’any. Heu consultat la memòria del 2017? Està adaptada a la nova imatge gràfica de la cooperativa.

Som una corredoria i consultoria d’assegurances cooperativa especialitzada en els sectors de l’economia social i solidària, el món associatiu (cultural, socioeducatiu, etc.) i les energies renovables. Cada any apostem per la gestió integral d’assegurances des de i amb els principis de les finances ètiques. A través de la nostra activitat socioempresarial, volem fer de l’assegurança una eina de solidaritat: útil per les persones i les comunitats, generadora de riquesa socioeconòmica i transformadora de la realitat política i econòmica.

Memòria 2017

Des de fa molts anys fem el Balanç Social per valorar la nostra tasca per contribuir a promoure l’Economia Social i Solidària. Enguany no ha estat diferent i hem fet l’avaluació qualitativa i quantitativa de l’exercici 2017. Així, hem pogut preguntar-vos a les persones que confieu en nosaltres i feu possible el projecte com valoreu la nostra tasca professional. El resultat de l’enquesta de qualitat professional feta als clients que tenen una assegurança contractada amb nosaltres durant l’exercici de 2017 revela una valoració notablement positiva del servei, una xifra lleugerament més alta que en els darrers exercicis.

Alguns dels paràmetres més ben valorats a la memòria són:

  • L’atenció rebuda, amb un 9,4 sobre 10
  • Capacitat de resposta davant d’urgències, amb un 9,36 sobre 10
  • Qualitat del bé o servei ofert, amb un 9,27 sobre 10

En especial, com a corredoria ens alegra veure que un dels aspectes més positius és l’atenció rebuda. Tot plegat ens confirma que l’aposta pels valors i preus cooperatius dóna una resposta molt satisfactòria a les necessitats de les persones consumidores d’assegurances ètiques.

Per això, enguany hem contribuït a la creació i a la difusió de les assegurances ètiques i solidàries, a través d’accions pedagògiques sobre la banca ètica, el consum responsable i la construcció d’alternatives sostenibles. Pel 2019, només volem seguir en aquesta trajectòria, amb vosaltres al costat. Fent memòria i construint plegades.