FCVS dona el pas cap a l’assegurança èticaiI solidària de la mà d’Arç Serveis integrals d’assegurances amb qui manté un acord per la gestió i assessorament en matèria asseguradora.

L’assegurança ètica i solidària promou beneficis socials i ambientals i introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica i del mutualisme. És una forma de fer consum conscient i responsable.

L’opció per l’assegurança ètica i solidària afegeix coherència a l’actuació de la FCVS i suposa l’única proposta d’aquestes característiques pel voluntariat disponible al mercat assegurador.

Aquests productes volen donar cobertura a les demandes específiques d’un sector que necessita garantir la protecció de tot el col·lectiu de persones federades voluntàries.

Segons la Llei Catalana 25/2015 del Voluntariat i del Foment de l’Associacionisme, tota persona que fa una activitat voluntària a l’interior d’una entitat, ha d’estar coberta per una assegurança d’accidents i una altra de responsabilitat civil. L’entitat és qui està obligada a contractar aquestes assegurances, per tal de cobrir l’acció de la persona voluntària.

La FCVS comença l’any 2019 fent el canvi de l’assegurança convencional cap a l’assegurança ètica amb dues pòlisses certificades que disposen del segell Ethsi.

Aquesta proposta de col·laboració es complementa amb la creació d’un portal per a les persones federades voluntàries.

www.voluntariatsegur.cat