El mercat social (MS) és la plasmació pràctica d’un circuit econòmic i de satisfacció de necessitats basat en els principis de l’economia social i solidària. Així doncs, és a l’MS on es troben, es connecten, s’interrelacionen, intercooperen i s’articulen les pràctiques econòmiques basades en els valors de l’ESS. Compartim algunes de les dades de l’informe de la seva situació en el 2017.

Un dels principals reptes que ens trobem al sector de l’ESS és definir què és i què no és aquest tipus d’economia; què hi entra i què no hi entra, i què forma part, per tant, del que hem definit
com a mercat social. A l’hora de definir aquest marc, existeix el debat de fer-ho amb dues formes de mesura que normalment es contraposen: delimitar a partir de les formes jurídiques o fer-ho a
partir dels criteris de funcionament. L’aposta de la XES és mesurar a partir dels criteris de funcionament, ja que, malgrat ser una fórmula més complexa i d’abast més limitat, garanteix que les formes de funcionament responen als valors de l’ESS, cosa que amb les formes jurídiques, per se, no està garantida.

Durant l’última edició del balanç social, 188 organitzacions han fet aquesta autoavaluació. D’aquestes organitzacions, 181 han obtingut una valoració positiva i 7 s’ha considerat que no arribaven als estàndards mínims de l’ESS. De les 181 que han obtingut una valoració positiva, 103 han fet la modalitat completa i 78 la modalitat bàsica. Això representa un increment del 25% respecte a les que el van fer l’any anterior i reforça la tendència expansiva dels darrers anys.  A Arç Cooperativa fa anys que portem a terme l’avaluació del Balanç Social: els podeu consultar en aquest enllaç.

El sector econòmic que segueix els paràmetres de l’ESS consolida el seu potencial. Segons els resultats recopilats, una organització de l’ESS té, de mitjana, una base social de 870 persones, dóna feina a 23 persones i té una facturació de 800.000 euros anuals. Això suposa que, de manera agregada, les organitzacions sòcies de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) implicarien al voltant de 194.033 persones, ocuparien 6.100 treballadors i treballadores i ingressarien 213 milions d’euros anuals.