Coneixeu les deu mesures per cooperativitzar els municipis? Són deu propostes que impulsa la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) perquè els partits municipalistes les tinguin presents en les properes eleccions als consistoris locals. Us compartim un resum d’aquestes propostes.

Com expliquen al document de la FCTC, el context sociocultural català està amarat de cooperativisme“Responent als reptes de la crisi econòmica i a les potencialitats de nous sectors socials, culturals i econòmics emergents, a Catalunya s’ha produït els darrers anys una nova onada de polítiques públiques de foment del cooperativisme i del conjunt de l’economia social i solidària (ESS). Tant en l’àmbit local com català, les administracions han apostat per intensificar les mesures de foment i promoció d’un tipus d’iniciatives socioeconòmiques basades en la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, la limitació del lucre, l’arrelament territorial i el servei al bé comú. Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), encoratgem aquesta voluntat que, entre d’altres, té com a resultat l’increment del nombre de cooperatives constituïdes anualment, i animem a la seva consolidació, avaluació i continuïtat més enllà de cicles polítics conjunturals.”

La FCTC assenyala que “des de les administracions locals ja s’entén el cooperativisme i l’economia social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària. Des de la Federació de Cooperatives de Treball ens comprometem, en la mesura de les nostres possibilitats, a participar amb altres actors econòmics (públics i privats, empresarials i comunitaris, polítics i sindicals, productius i reproductius) per coproduir, implementar i avaluar les polítiques municipals per una nova economia plural transformadora. Proposem deu mesures per cooperativitzar els municipis en forma de propostes concretes que vehiculin la nostra col·laboració”, afirmen. Les propostes són les següents:

  • Cooperativisme: actor socioeconòmic per una economia plural
  • Promoció econòmica amb accent cooperatiu
  • Equipaments municipals de gestió cooperativa i comunitària
  • Desenvolupament local cooperatiu i finances ètiques
  • Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació
  • Compra pública responsable i concertació publicosocial
  • Accés a l’economia local, suport a digitalització
  • Foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu
  • Recerca i desenvolupament cooperatiu
  • Economia feminista i democratització de les cures