Tret de sortida del Balanç Social 2019: des del 2 de maig fins al 30 de juny les organitzacions de l’ESS podem sumar-nos a la construcció del mercat social. Aquest 2019 la campanya s’amplia a nous àmbits i se sumen diversos reconeixements des de les administracions públiques. D’altra banda, la XES seguirà oferint un servei d’anàlisi dels resultats amb propostes de millora que inclouran infografies per permetre comunicar millor els resultats obtinguts. 

El Balanç Social (BS) és l’eina d’avaluació, seguiment i mesura de l’impacte econòmic, social i ambiental de l’economia social i solidària. Es tracta d’un informe de referència que permet avaluar i valorar les organitzacions que són part del mercat social i de l’ESS. Aquest any hi ha algunes novetats en la campanya que s’engega des de la Xarxa d’Economia Solidària catalana. Per exemple, es farà una recollida conjunta de dades amb totes les xarxes territorials d’economia social i solidària, confederades a la REAS Red de Redes. D’altra banda, es farà un nou itinerari que ampliarà els sectors que poden fer el BS: es tracta del Balanç Comunitari, a partir del qual s’avaluaran una trentena de projectes de gestió comunitària.

El tret distintiu del Balanç Social és que està pensada per les organitzacions de l’ESS. És a dir, que ens ajuda anualment a identificar-nos

  1. Les institucions i administracions públiques ens reconeixeran com a integrants del teixit de l’ESS
  2. Fa pertinença dins del Mercat Social de la XES i visibilitza els seus projectes
  3. El Balanç Social és una eina auto-avaluativa que permet treballar per la millora continua del projecte
  4. Ajuda a comunicar els nostres valors a la comunitat

La XES, des que es va posar en marxa la iniciativa del Balanç Social, ha estat treballant perquè aquest informe amb criteris ètics i de responsabilitat sigui reconegut com mereix per part de les administracions. Una de les formes ha estat promoure que s’incorpori aquests informes en els processos de presa de decisions de les compres públiques administratives. Mica en mica, s’està obrint escletxa i prenent volada.

Quan fas el BS i aconsegueixes o revalides un resultat positiu de la comissió avaluadora, se suma l’organització avaluada al catàleg en línia del Mercat Social. És una forma de reconèixer tot l’esforç per treballar seguint uns codis ètics i de valors socials. Alhora, es contribueix a fer visible tot el conjunt de l’ESS catalana a través de l’informe anual “Estat del Mercat Social Català”, que publica la XES amb les dades agregades obtingudes amb el Balanç Social.

Com més organitzacions participem en l’eina d’avaluació, més informació i dades es poden extreure. Podem comparar els resultats amb altres grups i organitzacions similars a la nostra, per exemple. Podem també sol·licitar un informe de recomanacions de millorar per orientar-nos en el treball intern; aquest servei és de pagament i es pot consultar les condicions en aquest enllaç. Finalment, com que l’informe generat tindrà un component d’infografies important, el document gràfic ens permetrà resumir els resultats de la nostra organització de manera gràfica. No us despisteu: un any més, ensenyeu el cor!