Obrim tres noves convocatòries de feina per buscar tres persones que s’incorporin com a treballadores a Arç Cooperativa. En concret, busquem dues persones per unir-se a l’Àrea d’Organitzacions i Empreses, una amb funcions de tècnica comercial i una altra com a tècnica de producció. També estem buscant una tercera persona per l’Àrea de Particulars amb funcions de gestora comercial. Si estàs interessat o interessada a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.

Fa més de 35 anys que vam començar el projecte d’Arç Cooperativa. Som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’Economia Social i Solidària, el món associatiu i les energies renovables. Formem part del grup cooperatiu ECOS i de CAES (Cooperació per l’assegurança ètica i solidària). Som la primera corredoria d’assegurances europea certificada amb el segell Ethsi, que acredita unes pòlisses gestionades amb criteris ètics. Som membres de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC).

Tècnic/a comercial (Àrea d’Empreses i Organitzacions)

Busquem una persona amb un perfil comercial amb competència tècnica amb funcions d’assessorament i venda de productes asseguradors destinats a empreses i organització.

Funcions

 • Atenció i visita a col·lectius i clients empresa en cartera que tingui assignats.
 • Cerca de nous clients.
 • Accions comercials de seguiment de campanyes actives.
 • Formació a col·lectius.
 • Inspecció de risc.

Idiomes

 • Imprescindible català amb domini oral i escrit.

Experiència

 • Mínima de dos anys en vendes d’assegurances en els següents rams tècnics: Responsabilitat civil, pimes, comerços, accidents, tot risc, construcció…

Requisits

 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a avançat/da: Office, navegadors d’Internet i Outlook.
 • CRM/VISUAL SEG i/o programes de gestió d’assegurances.
 • Vehicle propi.
 • Disponibilitat d’horari.

Condicions laborals

 • Jornada completa de 36 hores setmanals.
 Dll. a Dj.: de 9 h a 14 h i de 15 h a 17,30 h. Dv.: de 9 h a 15 h
.
 • Condicions salarials: les establertes al Conveni vigent d’empreses de mediació.
 • Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de la cooperativa.

Competències

 • Compromís: Expressar llaços afectius amb l’Organització. Manifestar orgull de pertinença. Preocupar-se per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.). Promoure la filosofia i valors de la seva Organització.
 • Tolerància pressió: Capacitat de control de les emocions evitant reaccions negatives davant condicions de treball d’urgència i/o gestió volums feina.
 • Iniciativa / seguiment / responsabilitat: Involucrar-se activament a les tasques que realitza. Reaccionar davant oportunitats o problemes presents. Predisposició a participar i aportar idees. No traspassar el problema, assumir-lo i solucionar-lo. Grau de responsabilitat en el seguiment màxim. Creativitat i independència en la feina.
 • Flexibilitat i gestió del canvi: Flexibilitat  i gestió del canvi adaptant-se i desenvolupant amb eficiència davant diferents situacions i/o persones. Entendre i valorar punts de vista diferents. Canviar o acceptar els canvis de l’Organització o de les responsabilitats del lloc de treball.
 • Cooperació: Compartir informació amb els membres de l’equip proactivament. Bona actitud davant conflictes que es puguin produir. Fomentar la participació i aportar idees.
 • Planificació i organització: Mantenir l’ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball. Treballar amb els recursos que té a disposició de manera eficaç. Prioritzar de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència. Portar un seguiment del grau d’acompliment de la programació de les seves activitats. Correcta gestió de l’agenda d’oportunitats.
 • Orientació assoliment resultats: No perdre de vista els objectius a assolir al seu àmbit de responsabilitat. Perseverant per aconseguir els objectius. Eficient, optimitzant els recursos i el temps en la realització de les seves tasques.
 • Orientació client: Detectar les expectatives del client, identificant les seves necessitats de producte per proporcionar les solucions més idònies.
 • Comunicació: Expressar-se de manera estructurada i clara adaptant el llenguatge al nivell dels interlocutors. Domini oral, escrit i audiovisual. Capacitat per parlar en públic.

Procés de selecció

 • Pots descarregar-te aquesta oferta de feina en PDF en el següent enllaç.
 • Si estàs interessada en treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.

Tècnic/a de producció (Àrea d’Empreses i Organitzacions)

Busquem una persona amb un perfil tècnic amb funcions de servei i assessorament als comercials per a la cotització i presentació de projectes d’assegurances a empreses i organitzacions. Control de qualitat de les pòlisses emeses i atenció al client.

Funcions

 • Recepció i avaluació de les sol·licituds d’assegurances enviades per el/s comercial/s.
 • Entrada de l’oportunitat i/o modificació d’aquesta en el CRM.
 • Identificació i avaluació del risc.
 • Sol·licitud i recopilació d’informació complementària en cas de ser necessari.
 • Cotització del risc en vàries companyies asseguradores.
 • Selecció de la proposta que més s’adequa a la necessitat del client i preparació de projecte.
 • Sol·licitud de contractació de l’assegurança.
 • Control de la recepció de la documentació i revisió de la pòlissa.
 • Suport a la resta de l’àrea d’empreses i organitzacions.
 • Atenció telefònica.

Formació

 • Formació Cicle Formatiu.
 • Formació complementària relacionada amb el sector assegurador.
 • Es valoraran perfils amb altres formacions però amb experiència en el sector assegurador.

Idiomes

 • Imprescindible català amb domini oral i escrit.

Experiència

 • Mínima de dos anys en gestió d’assegurances dels següents rams tècnics: Responsabilitat civil, pimes, comerços i accidents

Requisits

 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a avançat/da: Office, navegadors d’Internet i Outlook.
 • CRM/VISUAL SEG i/o programes de gestió d’assegurances.

Condicions laborals

 • Incorporació Immediata.
 • Jornada completa de 36 hores setmanals.
 Dll. a Dj.: de 9 h a 14 h i de 15 h a 17,30 h. Dv.: de 9 h a 15 h
.
 • Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de la cooperativa.

Competències

 • Compromís: Expressar llaços afectius amb l’Organització. Manifestar orgull de pertinença. Preocupar-se per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.). Promoure la filosofia i valors de la seva Organització.
 • Tolerància pressió: Capacitat de control de les emocions evitant reaccions negatives davant condicions de treball d’urgència i/o gestió volums feina.
 • Iniciativa: Involucrar-se activament a les tasques que realitza. Reaccionar davant oportunitats o problemes presents. Predisposició a participar i aportar idees. No traspassar el problema, assumir-lo i solucionar-lo.
 • Flexibilitat i gestió del canvi: Flexibilitat i gestió del canvi adaptant-se i desenvolupant amb eficiència davant diferents situacions i/o persones. Entendre i valorar punts de vista diferents. Canviar o acceptar els canvis de l’Organització o de les responsabilitats del lloc de treball.
 • Cooperació: Compartir informació amb els membres de l’equip proactivament. Bona actitud davant dels conflictes que es puguin produir. Fomentar la participació i aportació d’idees
 • Planificació i organització: Mantenir l’ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball. Treballar amb els recursos que té a disposició de manera eficaç. Prioritzar de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència. Portar un seguiment del grau d’acompliment de la programació de les seves activitats.
 • Orientació client: Detectar les expectatives del client, identificant qualsevol problema i proporcionar les solucions més idònies. Servir al client de forma cordial i empàtica.
 • Comunicació: Expressar-se de manera estructurada i clara adaptant el llenguatge al nivell dels interlocutors. Domini oral, escrit i audiovisual.

Procés de selecció

 • Pots descarregar-te aquesta oferta de feina en PDF en el següent enllaç.
 • Si estàs interessada a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.

Gestor/a comercial (Àrea de Particulars)

Busquem una persona amb un perfil comercial assolint funcions d’assessorament i venda de productes asseguradors destinats a particulars.

Funcions:

 • Identificar les necessitats dels clients, assessorar i comercialitzar els productes asseguradors a particulars mitjançant l’acció comercial directa (atenció telefònica, correu electrònic i/o visita presencial).
 • Realitzar la gestió i seguiment de tràmits administratius necessaris per a la contractació de les assegurances.
 • Accions comercials per a la fidelització i manteniment de la cartera.
 • Gestió de campanyes comercials.
 • Atenció telefònica.

Formació

 • Cicle Administració o similar.
 • Formació complementària relacionada amb el sector assegurador.
 • Cursos gestió comercial i tècniques de venda.
 • Es valoraran perfils amb altres formacions però amb experiència comercial en el sector.

Idiomes

 • Imprescindible català amb domini oral i escrit.

Experiència

 • Mínima d’un any en gestió d’assegurances.

Requisits

 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a avançat/da: Office, navegadors d’Internet i Outlook.
 • CRM / Visual SEG i/o de gestió assegurances.

Condicions laborals

 • Jornada completa de 36 hores setmanals.
 Dll. a Dj.: de 9 h a 14 h i de 15 h a 17,30 h. Dv.: de 9 h a 15 h
.
 • Condicions salarials: les establertes al Conveni vigent d’empreses de mediació.
 • Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de la cooperativa.

Competències:

 • Compromís: Expressar llaços afectius amb l’Organització. Manifestar orgull de pertinença. Preocupar-se per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.). Promoure la filosofia i valors de la seva Organització entre els seus col·laboradors/es.
 • Tolerància pressió / autocontrol: Capacitat de control de les emocions evitant reaccions negatives davant condicions de treball d’urgència i/o gestió volums feina.
 • Iniciativa: Involucrar-se activament a les tasques que realitza. Reaccionar davant oportunitats o problemes presents.
 • Flexibilitat i gestió del canvi: Flexibilitat i gestió del canvi adaptant-se i desenvolupant amb eficiència davant diferents situacions i/o persones. Entendre i valorar punts de vista diferents. Canviar o acceptar els canvis de l’Organització o de les responsabilitats del lloc de treball.
 • Cooperació / Treball equip: Compartir informació amb els membres de l’equip proactivament. Bona actitud davant conflictes que es puguin produir. Fomentar la participació i aportació d’idees.
 • Planificació i organització: Mantenir l’ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball. Treballar amb els recursos que té a disposició de manera eficaç. Prioritzar de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència. Portar un seguiment del grau d’acompliment de la programació de les seves activitats
 • Orientació assoliment resultats: No perdre de vista els objectius a assolir al seu àmbit de responsabilitat. Perseverant per aconseguir els objectius, tot i els obstacles. Ser eficient, optimitzant els recursos i el temps en la realització de les seves tasques.
 • Orientació client: Detectar les expectatives del client, identificant qualsevol problema i proporcionar les solucions més idònies. Servir al client de forma cordial i empàtica.
 • Comunicació: Domini escrit, parlat i audiovisual. Expressar-se de manera estructurada i clara adaptant el llenguatge al nivell dels interlocutors. Escolta activa.

Procés de selecció

 • Pots descarregar-te aquesta oferta de feina en PDF en el següent enllaç.
 • Si estàs interessada a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.