El sector assegurador ètic i solidari es consolida a l’estat espanyol. Aquesta és una de les conclusions que s’extreu del Baròmetre de les Finances Ètiques 2018 presentat per l’Observatori de les Finances Ètiques aquest cap de setmana a Barcelona. La presentació es va celebrar durant la VIII Fira d’Economia Social de Catalunya (FESC). Arç Cooperativa vam participar de l’acte, organitzat per l’Observatori, juntament amb representants de FETS (Finançament Ètic i Solidari), Oikocredit, Fiare Banca Ètica i Coop57.

El Baròmetre de les Finances Ètiques és un informe que fa una radiografia anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a tot l’estat. Des del 2007 analitza les entitats de referència que conformen el nucli de les finances ètiques i solidàries. Per a l’edició del 2018, s’han analitzat 11 entitats del sector bancari i parabancari i 9 del sector assegurador.

L’informe que ha publicat l’Observatori mostra una evolució a l’alça de la mediació asseguradora ètica i solidària. El total de pòlisses ha augmentat considerablement respecte de l’any anterior, passant de les 15.000 pòlisses del 2017 a més de 20.000 pòlisses durant el 2018. A més a més, les entitats han gestionat un volum superior de 12 milions d’euros de primes intermediades.

El Baròmetre també assenyala una consolidació del sector assegurador ètic i solidari. Les entitats certificades amb el segell EthSi (Ethical and Solidarity Based Insured), com Arç Cooperativa, gestionen un volum de primes de 637.753.230 euros. Això suposa l’1% del volum total de primes del sector assegurador espanyol. Pel que fa a les inversions realitzades, aquestes superen els 1.630 milions d’euros. Si tenim en compte el volum de productes, les entitats asseguradores i mutualitats acreditades amb el segell EthSI han gestionat més d‘1,4 milions de pòlisses durant el 2018.

Aquest creixement ha estat el resultat de la creació d’una xarxa i de la promoció de projectes arrelats que han impulsat el consum responsable en l’àmbit de les finances ètiques” va exposar l’Alfonso Bolado, soci d’Arç Cooperativa, durant la presentació del Baròmetre.

Pots consultar el Baròmetre de les Finances Ètiques de 2018 en el següent enllaç.