L’Observatori del Tercer Sector va presentar dimarts 26 de novembre l’estudi “Ús de les finances ètiques en les entitats del Tercer Sector”. L’acte va comptar amb la participació de Nina González, de FETS-Finançament Ètic i Solidari, i Joan Segarra, de La Confederació. La recerca, realitzada per l’Observatori del Tercer Sector i impulsada des d’Arç Cooperativa i el mateix Observatori, revisa els indicadors i dona continuïtat a la investigació “Diagnòstic sobre l’interès del Tercer Sector i l’Economia Social per una banca ètica” del 2006. Els resultats permeten quantificar la dimensió actual de l’ús de les finances ètiques entre les organitzacions no lucratives catalanes amb l’objectiu d’estendre aquest tipus de finances entre les entitats del Tercer Sector.

Ús de les finances ètiques

Respecte a les dades obtingudes el 2006, el percentatge de les entitats del Tercer Sector que fan ús de la banca ètica ha passat del 10% al 32%. Això suposa que una de cada tres entitats no lucratives catalanes treballa amb la banca ètica. Ara bé, el 79% de les organitzacions ho combinen amb la banca tradicional. Aquestes dades les va facilitar la Montse Fernández, coordinadora de l’estudi.

Com a element innovador respecte a la recerca del 2006, en aquest estudi s’han tingut en compte les corredories i les entitats ètiques asseguradores. D’aquesta manera, els tres pilars de les finances ètiques – la banca, el crèdit i l’assegurança – queden recollides en l’informe.

La publicació recull que una de cada cinc entitats té relació amb Arç Cooperativa, sigui directament o a través d’acords amb federacions o confederacions. Això ens situa com la principal corredoria d’assegurances del Tercer Sector. Pel que fa a les entitats asseguradores, el 14% de les organitzacions no lucratives tenen contractades pòlisses amb entitats asseguradores ètiques i solidàries.

Les finances ètiques: coneixença i valoració

Els resultats detallen el grau de coneixement de les finances ètiques entre les entitats catalanes del Tercer Sector. Gairebé vuit de cada deu organitzacions afirma conèixer diferents instruments de les finances ètiques. A més a més, els principis ètics se situen entre el 64% i el 75% dels aspectes que les entitats més valoren a l’hora de contractar serveis de banca, crèdit i assegurança. Ara bé, l’informe assenyala que el fet de conèixer i valorar positivament les finances ètiques no és sinònim d’ús.

Perspectives de futur

En Joaquim Sabater, president de l’Observatori, va apuntar durant la presentació que cal fomentar espais de confiança que permetin augmentar sinergies entre les finances ètiques i el Tercer Sector. En aquest sentit, el centre de recerca assenyala que el rol de les entitats de segon nivell o superior pot ser fonamental en l’articulació i l’apropament de les finances ètiques entre les organitzacions federades. El disseny d’activitats formatives i la creació de materials didàctics poden ser eines per enfortir aquesta relació.

En aquesta mateixa línia es mostrava Joan Segarra, president de La Confederació: “ens trobem en un moment clau perquè les entitats del Tercer Sector contractin serveis de l’Economia Social i Solidària, com ho són les finances ètiques”.

Des de FETS, la Nina González, destacava la importància d’entendre les finances ètiques com a eina de transformació social i un engranatge necessari de l’Economia Social i Solidària. Alhora, destacava el gran camí per recórrer entre el Tercer Sector i les finances ètiques. Un clar exemple és el grau de coneixement del segell EthSI entre les entitats no lucratives, ja que només un 15% de les organitzacions coneixen aquest distintiu.

Arç Cooperativa i el Tercer Sector

Des d’Arç Cooperativa treballem estretament amb moltes d’aquestes organitzacions del Tercer Sector gestionant-ne les necessitats asseguradores. En aquesta línia, enguany hem elaborat la primera guia d’assegurances per al Tercer Sector Social conjuntament amb la Fundació Catalana de l’Esplai, impulsada per La Confederació.

Volem agrair la gran tasca realitzada per l’Observatori en l’elaboració d’aquesta investigació. Alhora, volem reconèixer les entitats asseguradores Atlantis, Mutualcoop i Lagun Aro per haver donat suport a la recerca.

Pots descarregar-te l’estudi “Ús de les finances ètiques en les entitats del Tercer Sector” en el següent enllaç.