Les colles castelleres són un dels elements de vertebració popular més important del país. Ho demostra el fet que, més enllà d’alçar els castells a les places o durant els assaigs, les agrupacions fan desenes d’activitats no relacionades amb el fet casteller. Aquestes activitats van des dels àpats populars fins als concerts passant per les colònies de la canalla. Arç Cooperativa hem arribat a un acord amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) per oferir una cobertura de Responsabilitat Civil que cobreixi aquestes activitats no castelleres a través d’una pòlissa col·lectiva i oberta. 

Aquest nou producte cobreix la Responsabilitat Civil de totes les activitats socials que realitza una colla durant tot l’any. En tractar-se d’una pòlissa col·lectiva i oberta, qui contracta l’assegurança és la Coordinadora. Per tant, si voleu que la vostra colla tingui assegurades aquest tipus d’activitats, haureu de contactar directament amb la CCCC. Els responsables de l’entitat tramitaran l’alta de la vostra colla.

Des del 2017, Arç Cooperativa oferim assegurances per l’activitat no castellera. Ara bé, aquesta nova pòlissa oberta suposa un salt qualitatiu per a les colles castelleres, ja que dona una sèrie d’avantatges. Com més colles assegurin les seves activitats no castelleres en aquesta pòlissa oberta, podrem oferir preus més avantatjosos. A més a més, l’acord també suposa facilitats en la contractació i la renovació de les assegurances.

La primavera del 2019, la CCCC va contractar una pòlissa col·lectiva per a tots els equips que conformen les Juntes Directives de les colles catalanes amb Arç Cooperativa. Va ser una decisió molt ben acollida per les colles castelleres.

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

La CCCC és una entitat que va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de vetllar pels interessos comuns de les colles castelleres, per fomentar el món casteller i, sobretot, per fer que els riscos inherents a l’activitat que duen a terme quedessin garantits sota la cobertura d’unes pòlisses adequades. Actualment, la Coordinadora  està formada per prop de 100 colles.

Des d’Arç Cooperativa tenim un compromís ferm amb la cultura popular catalana. Per això, tenim l’objectiu de consolidar i ampliar la col·laboració amb la CCCC i les colles castelleres, augmentant l’oferta actual i oferint nous productes en un futur.

Fotografia: Andreu Puig / CCCC