Els darrers dies estem rebent moltes consultes per saber si les pòlisses d’accidents cobreixen les despeses sanitàries derivades de la COVID-19. Volem explicar-te perquè aquestes pòlisses no cobreixen el cost de l’assistència mèdica de persones malaltes de la COVID-19. 

Les pòlisses d’accidents tenen definit el grup o activitat que es vol cobrir. N’hi ha que cobreixen les 24 hores del dia mentre que d’altres cobreixen l’horari laboral, l’horari familiar o només una activitat molt concreta.

Un accident es defineix com a tota aquella lesió corporal ocorreguda, durant la vigència de la pòlissa, derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de la persona assegurada que li requereixi d’assistència mèdica o que produeixi la mort o la incapacitat temporal o permanent.

Per tant, aquest esdeveniment ha de tenir una causalitat, “causa i efecte”, perfectament identificada durant l’activitat que s’està assegurant. Els accidents no generen dubtes pel que fa a com i quan s’ha produït. Per exemple, una persona que està fent una determinada activitat que ensopega, cau a terra i ha d’acudir a un centre mèdic.

La COVID-19 és una malaltia infecciosa causada pel virus SARS-CoV-2. Tant el nou virus com la malaltia eren desconeguts fins que va esclatar el brot a la província xinesa de Wuhan el desembre de 2019. L’accident és un fet sobtat i, en canvi, s’estima que el període d’incubació del coronavirus pot arribar a ser de fins a catorze dies. Per tant, que una persona emmalalteixi de la COVID-19 no encaixa amb la definició d’accident i és per això que queda coberta per la pòlissa d’accidents.

El procediment en cas de tenir símptomes de la COVID-19 és, a banda de les indicacions especials de les autoritats sanitàries, la mateixa que amb qualsevol altra malaltia: acudir al centre sanitari.