El Centre d’Estudis per la Pau J. M. Delàs ha publicat un informe sobre el finançament del sector armamentístic a l’estat espanyol que incorpora, per primera vegada, el sector de les assegurances i els fons de pensions. L’estudi, elaborat en col·laboració amb FETS (Finançament Ètic i Solidari), aporta unes conclusions contundents: “estem ajudant de manera determinant a l’expansió del sector armamentístic amb la contractació d’assegurances i plans de pensions”.

El sector assegurador i la indústria armamentística

Després de catorze anys de recerques i accions sobre el finançament del sector armamentístic, el Centre Delàs ha analitzat les relacions entre dos dels grans del sistema financer – el sector assegurador i els fons de pensions – amb la indústria armamentista.

És fonamental recordar, tal com recull l’informe, que els actius financers de les companyies asseguradores a l’estat espanyol superen els 265 mil milions d’euros segons l’últim Butlletí d’Informació Trimestral d’Assegurances del tercer trimestre de 2019. És per això que cal entendre el sector assegurador com un dels pilars del sistema financer amb la “mateixa rellevància estratègica i activitat que la banca i els grans fons d’inversió en els mercats financers”.

Els autors, Jordi Calvo i Eduardo Aragón, constaten que la contractació de determinades assegurances i plans de pensions a l’estat espanyol permet el creixement de la indústria armamentista. En el cas del sector assegurador tradicional, això s’explica perquè la major part dels diners de les pòlisses s’inverteixen en sectors que generen una major rendibilitat, com és el cas de la indústria de les armes. En total, el Centre Delàs ha detectat 26 companyies asseguradores que operen a l’estat espanyol vinculades amb el sector armamentístic. Aquestes companyies acumulen 29.767 milions d’euros en finançament d’armes, sigui de manera directa o a través dels bancs als quals pertanyen.

L’assegurança ètica, una alternativa al sector assegurador

L’informe del Centre Delàs també dedica un apartat a l’assegurança ètica i solidària. L’assegurança ètica introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de les finances ètiques, com la transparència en les inversions. El segell europeu EthSI, que atorga l’Observatori de Finances Ètiques, és el distintiu que reivindica les pràctiques èticament orientades en tota la cadena de valor d’una assegurança: la companyia asseguradora, les empreses mediadores i el propi producte.

L’estudi destaca el paper que juguem les corredories d’assegurances acreditades amb el segell EthSI com enllaç entre les companyies asseguradores i la ciutadania. Si bé és cert que la situació actual del mercat i la diversitat de necessitats asseguradores de la societat no ens permeten operar exclusivament amb entitats certificades, també ho és que tenim l’obligació de traslladar a les entitats asseguradores la sensibilitat creixent cap a unes pràctiques transparents i solidàries.  

Per tot això, des d’Arç Cooperativa entenem que la consolidació de l’assegurança ètica passa per un compromís transformador dels agents de l’economia social i solidària i de la societat conscient que ens permeti recuperar el sentit original de l’assegurança com a instrument col·lectiu de solidaritat.