Com cada any, des d’Arç Cooperativa tornem a fer públic el nostre Balanç Social 2020. Es tracta d’una eina de rendició de comptes que mesura l’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions que formem part de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES). En la situació actual de crisi econòmica, la Comissió de Balanç Social de la XES aspira que el Balanç Social es converteixi en una eina bàsica en la construcció d’una resposta conjunta des de l’Economia Social i Solidària (ESS).

Rendim comptes, ensenyem el cor

El Balanç Social 2020 ens permet identificar les tres principals millores de la cooperativa durant l’exercici 2019. En primer lloc, estem molt orgulloses d’haver incrementat en un 17 % les nostres aportacions a altres col·lectius i moviments. Aquesta quantitat va arribar fins als 65.000 € el 2019.

A més a més, hem reordenat els serveis per als grans col·lectius amb la Caixa d’Eines. Es tracta d’un conjunt d’eines d’acompanyament, formació i distribució basades en una nova plataforma més clara, modular i segura. En tercer lloc, hem consolidat la línia de negoci orientada a la creació de valor afegit. En aquesta línia destaca la publicació de la Guia d’assegurances i els nostres serveis de consultoria i formació.

Entre tots els indicadors que recull el Balanç Social 2020, ens alegrem especialment de quatre que fan referència a l’organització, la sostenibilitat mediambiental i la satisfacció laboral i de qualitat professional. Pel que fa a les persones membres de la cooperativa tres quartes parts de l’equip són sòcies treballadores (el 76%). El 2019 vam continuar reduint el consum d’energia, aigua i paper per persona treballadora respecte a l’any anterior.

Pel que fa a la satisfacció laboral de les persones sòcies i treballadores, el grau de satisfacció global es situa entre el 8,41 i el 8,59 sobre 10. A més a més, tots els indicadors de qualitat professional, que recull l’opinió de les persones i entitats que consumeixen els nostres serveis, se situen entre el 8,25 i el 8,95.

En aquest enllaç pots consultar el nostre Balanç Social 2020 complet. També pots donar un cop d’ull a la infografia del Balanç Social 2020, amb algunes de les dades més destacades.

Deures per al futur

Per altra banda, el Balanç Social, com a eina útil d’autoavaluació periòdica, ens permet detectar els diferents aspectes amb els quals hem de seguir treballant. Pel que fa a la gestió de l’equip, detectem la necessitat de treballar la dimensió personal i les cures. El nostre objectiu és arribar a un equilibri entre l’aposta per l’autogestió empresarial i la conciliació de les realitats individuals de totes les persones que formem part el projecte. Alhora, creiem que podem incrementar la productivitat millorant els processos i el programari de gestió, fent un control més exhaustiu de les incidències i utilitzant de manera més rigorosa les eines de gestió ja existents.

El Balanç Social 2020, una eina al servei de l’ESS contra la crisi de la COVID-19

Quan enguany la XES va anunciar la campanya Balanç Social 2020, ja va posar sobre la taula la necessitat que aquest esdevingui una eina per articular una resposta conjunta de l’ESS a mitjà i llarg termini davant la situació de crisi de la COVID-19. Així, la informació recollida al Balanç Social 2020, que correspon a l’exercici 2019, permetrà fer una radiografia més acurada de les entitats de l’ESS i conèixer amb més precisió l’impacte econòmic de la crisi.

A més a més, amb la campanya Balanç Social 2020, la XES continua recollit altres dades del 2020 per conèixer l’impacte de l’aplicació l’estat d’alarma i saber quina és la situació de les entitats al final del primer semestre de l’any. D’aquesta manera, es podran traçar estratègies conjuntes i determinar quines són les mesures necessàries a aplicar.