La Sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) ha engegat una campanya per reclamar mesures a les administracions públiques per afavorir l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu. Des d’Arç Cooperativa volem mostrar tot el nostre suport a aquesta iniciativa. Per aquest motiu, ens hem sumat a la campanya “Fem assequible l’habitatge cooperatiu” i us animem a adherir-vos-hi.

De mica en mica, el model d’habitatge cooperatiu està començant a ser una realitat a casa nostra amb diferents projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Es tracta d’un model comunitari, estable i no especulatiu.

Ara bé, tal com denuncien des de la sectorial de la XES, els darrers projectes sovint han pogut tirar endavant gràcies a un gran esforç de les persones que participen dels projectes, els equips tècnics i  entitats vinculades amb el dret a l’habitatge i l’economia social i solidària. Des d’Arç Cooperativa som plenament conscients d’aquesta realitat, ja que hem format part d’aquest de l’acompanyament de diferents projectes en els darrers anys.

A més a més, sabem que l’accés al finançament i el cost econòmic són dos grans obstacles que cal afrontar. Fins avui, només la banca ètica i cooperativa, juntament amb la banca pública, han apostat per finançar aquestes iniciatives.

L’habitatge cooperatiu, dinamitzador de l’economia social i solidària

Com reclama la campanya impulsada per la sectorial de la XES, el model d’habitatge cooperatiu no només és un instrument transformador que evita l’especulació, sinó que també és un agent dinamitzador de l’economia social i solidària. La intercooperació entre diferents projectes que proveeixen de béns i serveis a les iniciatives d’habitatge cooperatiu suposa un impuls significatiu per al Mercat Social.

En el nostre cas, la nostra l’experiència i especialització en el mercat de les assegurances per l’economia social i solidària, ens ha permès assessorar molts d’aquests projectes en matèria de riscos i garanties asseguradores.

Per tots aquests motius, si volem que l’habitatge cooperatiu sigui una opció assequible per a les classes populars i que segueixi impulsant l’economia social i solidària, cal que les administracions públiques facin una aposta clara i decidia a favor d’aquest model. Per això, demanem al sector públic que es comprometi amb l’habitatge cooperatiu amb ajuts econòmics i facilitats per accedir al finançament. D’aquesta manera, avançarem cap a un habitatge comunitari, transformador, no especulatiu i assequible.

Podeu trobar tota la informació de la campanya “Fem assequible l’habitatge cooperatiu” un formulari per adherir-vos-hi en aquest enllaç.