Actualitzat: 28 de desembre de 2020

El projecte de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 ja està aprovat. En matèria fiscal, aquesta llei incorpora un augment de l’Impost sobre les Primes d’Assegurances (IPA) que passarà del 6% al 8% a partir de l’1 de gener de 2021. 

Com a corredoria d’assegurances volem explicar-vos, de la manera més clara i entenedora possible, com aquest canvi impositiu afectarà les persones i entitats que confieu en nosaltres per gestionar les vostres assegurances. 

Què és l’Impost sobre les Primes d’Assegurances (IPA)?

L’Impost sobre les Primes d’Assegurances (IPA) és el tipus d’impost més comú en el sector assegurador i s’aplica a la gran majoria dels productes asseguradors contractats a l’Estat Espanyol. Des del 1998, el tipus impositiu sobre la prima de l’assegurança és del 6%, percentatge que s’ha mantingut fins avui en dia. 

Quines conseqüències té l’augment de la taxa?

A partir de l’1 de gener de 2021, l’IPA s’incrementarà del 6% al 8%. Això suposa que tots els rebuts de les companyies i entitats asseguradores emesos a partir del 2021 hauran de recollir aquest augment. 

L’increment afectarà, en el moment de renovació de la vostra pòlissa, a totes les persones, empreses i organitzacions que tingueu contractat un producte assegurador gravat amb l’IPA.

Aquest canvi també s’aplicarà a les noves assegurances que es facin efectives a partir del 2021. Si teniu un pressupost del 2020, aquest increment es veurà aplicat en el moment de l’emissió.  

Totes les assegurances estan gravades amb l’IPA?

La major part dels productes asseguradors estan gravats amb aquesta taxa. Ara bé, hi ha alguns rams exempts d’aquest impost com recull el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona: 

  • Les assegurances socials obligatòries i assegurances col·lectives que instrumentin compromisos per pensions. 
  • Les assegurances de vida. 
  • Les assegurances d’assistència sanitària i malaltia. 
  • Les assegurances de caució. 
  • Les assegurances agràries combinades. 

Què podem fer com a corredoria?

Volem ser tan transparents com sigui possible i per això notifiquem aquest canvi impositiu a la nostra comunitat. L’augment de la taxa ve determinada per llei i les companyies i entitats asseguradores tenen l’obligació d’aplicar l’augment de la taxa a partir de l’1 de gener de 2021. 

És possible que les entitats asseguradores contactin directament amb les persones, empreses o organitzacions assegurades per informar-vos d’aquesta modificació.