• Hem posat a disposició de diferents col·lectius nous portals de gestió i contractació d’assegurances amb un entorn renovat per facilitar la navegació.
  • Amb aquestes noves eines, les entitats poden consultar, contractar i gestionar les pòlisses de manera més ràpida i senzilla.

Els darrers mesos, hem posat en marxa nous portals de gestió i contractació d’assegurances per a col·lectius. Les primeres federacions que ja disposen d’aquesta nova eina són les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) i les federacions d’escoles cooperatives associades a EscolesCoop, la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV), la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB) i Espazo Coop.

Són portals més intuïtius i fàcils d’utilitzar. També hem implementat un nou sistema d’accés que millora la privacitat i la seguretat de les dades personals de les persones que l’utilitzen.

A través d’aquestes noves eines, les entitats que formen part dels col·lectius poden consultar, contractar i gestionar assegurances de manera més ràpida i senzilla. Depenent de cada tipus de pòlissa, els portals ofereixen la possibilitat de demanar un pressupost, crear noves adhesions a pòlisses col·lectives, calcular el preu i contractar en línia.

Una de les novetats més importants d’aquestes aplicacions és la possibilitat que oferim en algunes pòlisses de calcular, de manera automàtica, el preu i contractar l’assegurança en línia a través del sistema de domiciliació bancària. D’aquesta manera, agilitzem notablement el procés de contractació i permetem que les entitats es puguin estalviar costos en la gestió.

Portals per facilitar la gestió dels col·lectius

Des d’Arç Cooperativa apostem per la intercooperació amb col·lectius, entitats i organitzacions de l’economia social i solidària, el teixit associatiu i la cultura popular. Creiem que teixir aliances i crear sinergies amb altres agents transformadors és clau per la posada en pràctica dels valors de l’economia social i solidària i el cooperativisme.

Amb aquests portals, les entitats poden atendre les seves responsabilitats asseguradores de manera més àgil i ràpida. Això suposa un important estalvi de temps i recursos.

Seguim treballant perquè més col·lectius puguin gaudir dels avantatges i les facilitats que ofereixen aquestes aplicacions. El nostre objectiu és que aquest 2021 més organitzacions es beneficiïn d’aquest servei de la nostra Caixa d’Eines.

Els portals, un servei de la nostra Caixa d’Eines

La Caixa d’Eines és un conjunt de serveis i recursos de valor afegit que oferim col·lectius de l’economia social i solidària i la cultura popular. Forma part dels nostres serveis de consultoria i assessoria que som capaces de desplegar gràcies a la nostra experiència i especialització en el sector.

A través de la Caixa d’Eines també podem oferir recursos segons les necessitats de cada entitat. Així, podem elaborar reculls gràfics de les obligacions, guies d’orientació per a la gestió d’assegurances o plataformes web de gestió de programes d’assegurances.

Altres serveis de la Caixa d’Eines són la formació, l’assessorament i la consultoria en matèria d’assegurances. A banda, aquest servei es complementa amb el seguiment de la normativa asseguradora que afecta cada col·lectiu.

També oferim assessorament personalitzat i servei de consultoria per tal de revisar que les pòlisses de les entitats s’ajustin a les seves obligacions legals.