• El protocol vol esdevenir una eina de prevenció, detecció i abordatge i alhora propiciar accions de sensibilització i formació
  • El document es va aprovar el 3 de desembre a l’Assemblea General Extraordinària de la Xarxa d’Economia Solidària (XES)

El protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere o preferència sexual és una eina per facilitar la prevenció, detecció i abordatge de possibles situacions de discriminacions o violències masclistes en les organitzacions que formem part de la XES. Alhora, el document contempla accions de sensibilització i formació per tal d’avançar en la prevenció.

El text, impulsat per la Comissió antiassetjament de la XES, estableix una sèrie de procediments estandarditzats a través de les quals han de circular les possibles denúncies d’assetjament. A més, el protocol garanteix unes resolucions que han de situar la reparació de la persona assetjada i la responsabilitat col·lectiva en el centre. 

Aquest document, aprovat a l’Assemblea General Extraordinària de la XES del 3 de desembre de 2020, parteix de la idea que és imprescindible una implicació col·lectiva per poder desmuntar els fonaments de les relacions de poder del sistema sexe-gènere que sostenen les desigualtats i discriminacions de gènere a través de la sensibilització i educació.

A Arç Cooperativa situem les persones en el centre

Arç Cooperativa, com a entitat membre de la XES, ens adherim al protocol. A més a més, assumim el compromís de treballar en favor de la prevenció, creació i legitimació dels espais necessaris per tractar qualsevol situació d’assetjament.

Som una cooperativa que vetlla pel benestar de les persones que en formem part i ens esforcem per situar les nostres necessitats en el centre. Creiem que una empresa democràtica i autogestionada ha de ser un espai lliure de violències i discriminacions de qualsevol mena.

Alhora, som conscients que les desigualtats i discriminacions de gènere es troben en les arrels de la nostra societat. Per tant, donem la benvinguda a aquesta i altres noves eines que ens permetin revisar-nos i repensar-nos de manera col·lectiva. Estem orgulloses de no caure en l’autocomplaença i formar part d’un moviment, l’economia social i solidària, amb una voluntat de revisió i autoavaluació crítica.

Des d’Arç Cooperativa animem a la resta d’organitzacions membres de la XES a adherir-vos al protocol o a impulsar el vostre propi!