• Les dades del Baròmetre de les Finances Ètiques 2020 reflecteixen xifres històriques de les finances ètiques i “la consolidació d’unes assegurances ètiques i solidàries amb un pes més gran dins l’àmbit assegurador”.
  • L’Observatori de les Finances Ètiques va destacar les mesures de suport a persones i entitats impulsades per les entitats de les finances ètiques durant la pandèmia

El passat 9 de novembre, Finançament Ètic i Solidària (FETS) i l’Observatori de les Finances Ètiques van presentar, al local del Grup Ecos, el Baròmetre de les Finances Ètiques 2020. El Baròmetre és un informe anual que publica l’Observatori i que fa una radiografia de l’evolució de les finances ètiques i solidàries arreu de l’Estat espanyol.

En Sergi Salavert, coordinador de l’Observatori, va assenyalar “l’evolució positiva de les finances ètiques a l’Estat” amb xifres històriques i un gran impacte en l’economia real i transformadora.

Durant la presentació es va posar de manifest l’important paper de les entitats de les finances ètiques durant el 2020, l’any de l’esclat de la crisi sanitària de la COVID-19. Una vegada més, es va fer evident que, davant d’una situació de dificultats, les entitats bancàries, parabancàries i de les assegurances ètiques vam donar resposta i vam adoptar múltiples mesures per pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia.

Jordi Via, president de FETS i soci fundador d’Arç Cooperativa i Sergi Salavert, coordinador de l’Observatori de les Finances Ètiques, durant la presentació del Baròmetre

L’assegurança, una peça clau del sistema financer

El coordinador de l’Observatori va aprofitar la presentació per insistir en la importància i la magnitud de les entitats del sector assegurador a l’Estat espanyol. Com defensem des d’Arç Cooperativa i FETS, és imprescindible entendre que el sector assegurador és una part fonamental i estructural del sistema financer.

En aquest sentit, com recull el Baròmetre amb dades de la Direcció General d’Assegurances (DGS), l’any 2020, el sector assegurador a l’Estat va gestionar un volum de 325.000 milions d’euros en inversions i la suma del total dels contractes d’assegurança s’enfilava fins als 60.000 milions d’euros.

L’assegurança ètica, una eina al servei de les persones i les comunitats

Totes sabem que l’any 2020 va ser un any excepcional. Per això, abans d’analitzar els indicadors que recull anualment l’Observatori, cal parar-nos a reflexionar sobre el paper de les assegurances ètiques davant la crisi econòmica i social generada per la pandèmia de la COVID-19.

Salavert va apuntar que “les assegurances ètiques van facilitar, promoure i aplicar mesures per reduir l’impacte econòmic a les persones i entitats, de la mateixa manera que es van implicar en iniciatives de la societat civil per combatre la pandèmia”.

Sergi Salavert, coordinador de l’Observatori de les Finances Ètiques, durant la presentació del Baròmetre

L’assegurança ètica, en creixement des del 2017

Des del 2017, el Baròmetre recull les dades de les entitats del sector assegurador registrades amb el segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). El segell és un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques del sector assegurador.

El passat 2020, les entitats asseguradores i mutualitats registrades amb aquest distintiu, van gestionar al voltant de 4,4 milions d’assegurances, el que suposa un volum d’1,6 milers de milions d’euros en primes i un 2,7% del total del sector assegurador. Aquestes xifres suposen un increment considerable respecte al 2017 quan les entitats certificades gestionaven uns 1,8 milions d’assegurances i el volum del preu d’aquestes suposava un 1,01% del total.

En l’àmbit concret de la mediació, les corredories d’assegurances acreditades amb el segell, com Arç Cooperativa, vam gestionar el 2020 un total de 24.000 assegurances, quantitat que suposa un volum al voltant dels 14 milions d’euros en primes intermediades. Aquestes dades reflecteixen un augment de 2 milions d’euros de primes i 9.000 assegurances en 4 anys.

Els principals indicadors del sector assegurador ètic

Una de les principals novetats de l’actual edició del Baròmetre és la incorporació de diferents indicadors que radiografien les entitats del sector assegurador ètic i solidari.

En aquesta línia, l’informe desglossa les inversions de les entitats de les assegurances ètiques, el volum total de les quals va superar els 3.200 milions d’euros el 2020. D’aquestes dades ressalta el gairebé nul percentatge d’inversions en renda variable amb un 0,43%. En el sector assegurador convencional aquesta xifra s’enfila fins al 6,10%.

Alhora, el Baròmetre recull que les entitats asseguradores certificades amb el segell EthSI tenen al voltant d’un terç de dones que ocupen càrrecs directius. En analitzar les corredories, la xifra augmenta fins al 55%.

L’informe també es fa ressò de la forquilla salarial (la diferència entre el sou més baix i el més alt de les persones d’una plantilla) de les entitats certificades. En el cas de les entitats asseguradores amb el segell, aquesta és inferior a una relació d’1 a 8, mentre que en les corredories certificades, la forquilla és inferior a 1 sobre 4.

L’Observatori de les Finances Ètiques

L’Observatori de les Finances Ètiques, entitat que publica l’informe, és un espai de trobada dels diferents actors del sistema financer ètic de l’Estat, promogut i coordinat des de FETS. L’entitat es dedica a l’observació, anàlisi i elaboració d’estudis de la realitat de les finances ètiques i del seu impacte en la realitat socioeconòmica catalana i espanyola.

Podeu consultar el Baròmetre de les Finances Ètiques 2020 en format digital o en PDF.